Groep Werknemers van het EESC ingenomen met akkoord over evenwicht tussen werk en privéleven

Door de groep Werknemers van het EESC

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben op 24 januari een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven "," verklaarde Gaby Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers van het EESC.

Aangezien vakbonden aandrongen op dit wetgevingsvoorstel als integraal onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten teneinde voor sociale vooruitgang voor Europese burgers te zorgen, heeft de groep Werkgevers door middel van haar advies over het evenwicht tussen werk en privéleven van werkende ouders en mantelzorgers het voortouw genomen in de discussies binnen het EESC over het versterken van de rechten van werknemers met zorgtaken.

"We zijn ingenomen met het akkoord omdat hiermee tien dagen vaderschapsverlof wordt ingevoerd rond de geboorte, wat een vooruitgang betekent. Voor dit verlof geldt dezelfde vergoeding als voor ziekteverlof voor vaders of partners, waarmee de doelstelling van het voorstel om de betrokkenheid van vaders/partners te vergroten, wordt bereikt. Moeders en vaders hebben recht op ouderschapsverlof met een passende vergoeding. Dit was een belangrijk campagneonderwerp voor vakbonden om ouders te helpen een beter evenwicht tussen werk en privéleven tot stand te brengen. Bovendien krijgen mensen die voor een ziek familielid zorgen de mogelijkheid vijf dagen mantelzorgverlof op te nemen," zei Gaby Bischoff.

Erika Koller, de rapporteur voor het advies, voegde daaraan toe: "Beleid inzake het evenwicht tussen werk en privéleven is bedoeld om vrouwen en mannen in staat te stellen keuzes te maken vanuit een gelijk speelveld. Dit akkoord is wat dat betreft geen wondermiddel waarmee alles is opgelost, maar het is zeker een stap in de goede richting." (ppr)