Ondanks het grote potentieel van de voorgestelde btw-hervorming kan het welslagen ervan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd

VAT tax reform

Een nieuw btw-stelsel voor de belasting van het handelsverkeer tussen de lidstaten moet alle mogelijkheden ten volle benutten en eventuele negatieve gevolgen voor de interne markt beperken, aldus het EESC in zijn advies over het voorstel van de Commissie. Meer samenwerking tussen de autoriteiten en uitgebreide communicatie zijn van cruciaal belang voor een succesvolle tenuitvoerlegging van het voorstel.

De voorgestelde hervorming is volgens het EESC een cruciale stap in de richting van een definitief btw-stelsel voor de belasting van goederen in de B2B-handel op basis van het bestemmingsbeginsel. Het nieuwe kader kan het bedrijfsleven concrete voordelen opleveren.

"De hervorming kan positieve gevolgen hebben voor bedrijven en hun groei, maar het succes ervan kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd", aldus rapporteur Krister Andersson. "De regels moeten naar behoren ten uitvoer worden gelegd en de nationale belastingautoriteiten moeten hun dagelijkse samenwerking intensiveren en tegelijkertijd een communicatiecampagne voeren", legt de rapporteur uit.

De hervorming zal de belastingheffing op grensoverschrijdende B2B-handel in goederen veranderen, maar de belasting van diensten zal onder een andere regeling blijven vallen. Aangezien dit waarschijnlijk voor problemen zal zorgen, zou het EESC graag zien dat wordt nagegaan hoe een systeem dat beide gebieden bestrijkt, zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.

"Een gemeenschappelijke manier om goederen en diensten te belasten zou bevorderlijk zijn voor groei en doeltreffender tegen fraude", aldus co-rapporteur Giuseppe Guerini.

In zijn advies doet het EESC praktische aanbevelingen over de wijze waarop de hervorming ten uitvoer kan worden gelegd en verzoekt het de Commissie om de voorgestelde bepalingen inzake het éénloketsysteem en de gecertificeerde belastingplichtige te verduidelijken. Het maakt zich zorgen over het ontstaan van nieuwe belemmeringen voor kleine en middelgrote alsook startende ondernemingen. Tot slot beveelt het EESC aan om voldoende te investeren in IT-hardware en -software om een solide en betrouwbaar éénloketsysteem te ontwikkelen. (jk)