EESC steunt oprichting Europees centrum voor cyberveiligheid

Het EESC steunt het initiatief van de Commissie tot oprichting van een Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en een netwerk van nationale coördinatiecentra. Doel is om de Unie te helpen bij de ontwikkeling van de technologische en industriële capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging en om het concurrentievermogen van de cyberbeveiligingsindustrie van de Unie te vergroten.

In een advies, goedgekeurd op de plenaire zitting van januari en opgesteld door Antonio Longo en Alberto Mazzola, benadrukt het EESC dat het voorstel van de Commissie een belangrijke stap is voor de ontwikkeling van een industriële strategie voor cyberbeveiliging ter verzekering van een solide en verregaande digitale autonomie. Een en ander is onontbeerlijk voor de versterking van de Europese beschermingsmechanismen in de cyberoorlog die momenteel gaande is en die de politieke, economische en sociale stelsels in gevaar dreigt te brengen.

"Cyberveiligheid gaat onze samenleving als geheel aan. In slechts tien jaar tijd is het aantal cyberaanvallen wereldwijd exponentieel toegenomen van 800 000 tot 8 miljoen", aldus de heer Longo. "Wij steunen het initiatief van de Commissie tot oprichting van een kenniscentrum dat de nationale centra coördineert en een referentie moet zijn voor de cyberbeveiligingsgemeenschap", verklaarde hij.

Een publiek-privaat partnerschap inzake cyberveiligheid is een hoeksteen van de strategie. "We zijn er voorstander van om op basis van harde toezeggingen op wetenschappelijk en investeringsgebied, de samenwerking uit te breiden tot de industrie. We pleiten voor een tripartiete aanpak waarbij de Europese Commissie, de lidstaten en bedrijven worden betrokken", voegde de heer Mazzola toe. We moeten ook de deur openlaten voor deelname van bedrijven van buiten de EU die bereid zijn aan de voorwaarden van de EU te voldoen”, besloot hij. (mp)