EESC roept op tot wettelijke erkenning voor liefdadigheidsactiviteiten in de EU

Liefdadigheid is in de EU goed voor bijna 90 miljard euro per jaar. Maar in tegenstelling tot commerciële ondernemingen kunnen liefdadigheidsinstellingen of particuliere donoren de voordelen van de Europese eengemaakte markt niet benutten. Dat maakt het hun moeilijk om grensoverschrijdend aan liefdadigheid te doen.

Filantropische activiteiten winnen aan belang in Europa en zouden aanvullende financiering kunnen opleveren op gebieden waar overheidssteun ontbreekt, zo werd betoogd op de hoorzitting Europese liefdadigheid: een onbenut potentieel, die op 16 januari werd georganiseerd door het EESC.

De hoorzitting bracht een aantal filantropische organisaties en individuen samen, die met hun standpunten voor waardevolle input zullen zorgen voor een advies over Europese liefdadigheid dat het EESC momenteel opstelt op verzoek van het Roemeense voorzitterschap van de EU.

"Wij zullen ertoe oproepen een rechtskader te creëren voor de ontwikkeling van liefdadigheidsactiviteiten en om filantropische organisaties dezelfde status te geven als commerciële ondernemingen," aldus Petru Dandea, rapporteur voor het advies.

Europa telt zowat 150.000 instellingen van algemeen nut. Samen zijn die goed voor financiële toezeggingen ten belope van 87 miljard euro, of meer dan het nationaal inkomen van wel 15 lidstaten.

Het EESC zal ook argumenteren dat liefdadigheidsactiviteiten transparant en duidelijk gedefinieerd moeten zijn, en dat liefdadigheid geenszins in de plaats mag treden van socialezekerheidsstelsels of belastingontduiking mag faciliteren. (ll)