EESC dringt aan op hervorming van de WTO conform EU-waarden

Tijdens zijn zitting van 24 januari heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een advies goedgekeurd waarin het pleit voor ambitieuze hervorming van de Wereldhandelsorganisatie om de huidige crisis te boven te komen. Tegelijk legt het de nadruk op de waarden van de EU en de leidende rol van de EU op het gebied van duurzaamheid.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de mondiale organisatie die zich bezighoudt met de regels voor de handel tussen landen. Recente ontwikkelingen in de internationale handel hebben haar werk echter bemoeilijkt. Emmanuelle Butaud-Stubbs, rapporteur voor het EESC-advies, wees erop dat de voorgestelde hervormingen moeten "stroken met de waarden van de EU en met de rol die zij kan spelen in de wereldhandel en dat investeringen en ontwikkeling aan elkaar moeten worden gekoppeld".

Het advies bevat voorstellen om de beroepsinstantie van het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO in stand te houden door de ambtstermijn van de huidige rechters als tijdelijke oplossing voor de huidige situatie te verlengen, het aantal rechters van zeven tot negen uit te breiden en in de aanwerving van voltijdse onafhankelijke rechters te voorzien.

, adjunct-directeur-generaal van de WTO, nam deel aan het debat tijdens de zitting van het EESC en bevestigde het belang van een goed werkende beroepsinstantie: ". De rechtsstaat zou worden vervangen door de overeenkomst van het moment en de macht zou prevaleren boven de wettigheid.”

Het EESC stelt ook aanvullende maatregelen voor op het gebied van gegevensbescherming, voedselveiligheidsnormen, dierenwelzijn en milieunormen in de landbouwproductie. Verder wordt in het advies gepleit voor een ruimere inbreng van het maatschappelijk middenveld aan de werkzaamheden van de WTO, bijvoorbeeld via het Openbaar WTO-forum, in de vorm van een evenwichtige en representatieve vergadering van sociale en economische actoren uit alle verschillende sectoren en belangengroepen.