Groeiende uitdagingen voor maatschappelijke organisaties in de EU die strijden voor de mensenrechten

Op vrijdag 19 januari trad het EESC in samenwerking met zijn verbindingsgroep op als gastheer voor de presentatie van een verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), waarin wordt gewaarschuwd dat maatschappelijke organisaties steeds minder de ruimte krijgen om te strijden voor de eerbiediging van de mensenrechten in de EU.

In het verslag "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" (Uitdagingen voor maatschappelijke organisaties die strijden voor de mensenrechten in de EU) wordt de aandacht gevestigd op een aantal verontrustende moeilijkheden waar maatschappelijke organisaties in de EU in toenemende mate mee te maken krijgen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze moeilijkheden worden grofweg in vier categorieën onderverdeeld:

  • juridische beperkingen die uiteenlopen van belemmeringen bij de oprichting van een organisatie tot beperkingen in de vrijheid van vereniging, vreedzame vergadering, meningsuiting en informatie;
  • obstakels die de toegang tot middelen versperren, met name structurele en langetermijnfinanciering;
  • stigmatisering en pogingen om organisaties in diskrediet te brengen, en zelfs fysieke en verbale agressie tegen activisten, in plaats van een beschermde omgeving waarin zij hun activiteiten kunnen uitvoeren;
  • moeilijkheden bij de positieve beïnvloeding van wetgeving en beleidsontwikkeling als erkende, legitieme betrokkenen.

De conclusie van het verslag luidt dat het voor een krachtige ondersteuning van de bescherming, bevordering en volledige eerbiediging van de mensenrechten dringend noodzakelijk is alle door het FRA en andere EU-organen, zoals het EESC, aangedragen voorstellen in de praktijk te brengen en maatschappelijke organisaties binnen de EU doeltreffender te maken. (mr)