EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 64
december 2021

In dit nummer:

 • Matthew Caruana Galizia: Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn moeder niet voor niets is gestorven
 • Sophia Wiegand: COP26 teleurstellend voor jongeren, maar we blijven hoop houden
 • Schendingen van de vrijheden en rechten in het Schengengebied moeten worden aangepakt
 • De negatieve trends op het gebied van de rechtsstaat in de EU ombuigen via het maatschappelijk middenveld
 • 5G – Het EESC dringt er bij de Commissie op aan de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu nader onder de loep te nemen
oktober 2021

In dit nummer:

 • In het Europa na de pandemie moet cohesie centraal staan, zo verklaren commissaris Elisa Ferreira en EESC-voorzitter Christa Schweng
 • Mediavrijheid moet bovenaan de agenda blijven staan
 • Op de eerste ”biodag” van de EU beklemtoont het EESC het belang van duurzamere, eerlijkere en inclusievere voedselsystemen
 • AI in Europa: niet alle beslissingen kunnen worden teruggebracht tot enen en nullen
september 2021

In dit nummer:

 • AI: 18 % van de toponderzoekers in de wereld is Europees, maar slechts 10 % van hen is werkzaam in Europa
 • Frans Timmermans ontmoet Europese jongerenleiders bij het EESC
 • Om een eind te maken aan armoede onder Europese kinderen is betrokkenheid van de hele samenleving nodig
 • Roaming: EESC pleit voor één tariefzone in de hele EU
juli 2021

In dit nummer:

 • De Conferentie over de toekomst van Europa: het EESC legt zijn oor te luisteren in alle uithoeken van Europa
 • Sloveens voorzitterschap van de EU komt op cruciaal moment voor Europa
 • “Alleen een rechtvaardige Europese Green Deal is te rechtvaardigen”
 • Herstel en wederopbouw na de pandemie: de hoogste prioriteit voor de toekomst van Europa
juni 2021
 • EESC lanceert prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie
 • Nieuwe EU-strategie voor cyberbeveiliging is een stap voorwaarts
 • EESC pleit voor een robuuste en inclusieve EU-gezondheidsunie
 • Verklaring: Hoe kan een langverwachte gelegenheid worden aangegrepen?
april 2021
 • #YEYS2021: Europese jongeren gaan de klimaatuitdaging aan
 • EESC krijgt centrale rol bij de conferentie over de toekomst van Europa
 • Het EESC buigt zich over de uitdagingen van telewerken
 • Europa moet dringend meer inspanningen doen voor het gehandicaptenbeleid
maart 2021

In dit nummer:

 • EESC vastbesloten actief bij te dragen aan succes van conferentie over de toekomst van Europa
 • Niet alleen groen en digitaal: de toekomst van Europa moet ook democratischer zijn
 • Het EESC vraagt om een eenvoudigere en billijke belastingheffing in de EU en daarbuiten
 • Het EESC is voornemens een substantiële bijdrage te leveren aan de nieuwe initiatieven van de Commissie
maart 2021
 • Wist u dit...? Interessante feiten over de winnaars van de EESC-prijs voor burgersolidariteit
 • Bekijk de uitreiking van de prijs voor burgersolidariteit 2020
 • De winnaars aan het woord: interviews met alle winnaars


 

februari 2021
 • Het is tijd om het woord “gemeenschap” een nieuwe betekenis te geven
 • EU houdt uitvoering van handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK nauwlettend in het oog
 • Armoede in de EU kan in 2030 gehalveerd zijn, aldus VN-rapporteur op EESC-zitting
 • Nieuw migratiepact: “Het gaat om de details”
januari 2021

In dit nummer:

 • EESC verwelkomt prominente Ierse voorvechtster van de rechten van personen met een handicap: Sinéad Burke
 • EU-begroting 2021-2027: EESC tevreden over impact maatschappelijk middenveld
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Het is hoog tijd dat onze democratie de technologische ontwikkeling bijbeent
 • Nieuw migratie- en asielpact van de EU: een gemiste kans voor een broodnodige nieuwe start

Pages