EESC-voorzitter Georges Dassis ontmoet CESE-voorzitter Patrick Bernasconi

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Georges Dassis, en de voorzitter van de Franse Sociaal-economische en milieuraad (CESE), Patrick Bernasconi, hebben elkaar op 17 januari in Brussel ontmoet om een eerste evaluatie van de intensievere samenwerking tussen hun beider instellingen te presenteren en mogelijkheden voor meer gezamenlijke activiteiten te verkennen.

Het EESC en zijn Franse tegenhanger beogen voort te bouwen op hun gezamenlijke inspanningen om de stem van het maatschappelijk middenveld luider te laten klinken bij sociale aangelegenheden die rechtstreeks van invloed zijn op de Europese burgers.

Sinds de ondertekening van hun partnerschapsovereenkomst in juni 2017 hebben de twee voorzitters een aantal gezamenlijke activiteiten uitgevoerd die hebben aangetoond hoezeer hun standpunten ten aanzien van twee uiterst actuele Europese kwesties op één lijn liggen.

Wat betreft de detachering van werknemers hebben zij gewezen op de noodzaak om koste wat kost te vermijden dat de arbeidsomstandigheden in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Ten aanzien van klimaatverandering hebben zij het belang van klimaatrechtvaardigheid onderstreept en de EU en de nationale regeringen aangemoedigd maatregelen te nemen ter bescherming van de kwetsbaarste en armste groepen in de maatschappij, die vaak het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering, terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. (dm)