EESC verdeeld over de detachering van werknemers in de vervoerssector. Groep Werkgevers tegen het EESC-advies

door de groep Werkgevers van het EESC

De groep Werknemers heeft tegen het advies van het EESC over rij- en rusttijden, arbeidstijd en detachering van werknemers gestemd. De groep is van mening dat het advies onvoldoende rekening houdt met de verschillende standpunten binnen het Comité ten aanzien van het voorstel van de Commissie over de detachering van werknemers

"De toepassing van detacheringsregels in het internationaal wegvervoer is een vorm van protectionisme en inperking van het vrije verkeer van werknemers. Helaas worden deze negatieve gevolgen in het document van het EESC niet belicht. De interne markt van de EU wordt ernstig in gevaar gebracht en duizenden kleine en middelgrote ondernemingen in de vervoerssector in heel Europa zullen de dupe worden", aldus Jacek P. Krawczyk, voorzitter van de groep Werknemers.

Tijdens het debat wees de groep Werknemers op een groot aantal tegenstrijdigheden in het voorstel van de Commissie over de detachering van bestuurders. Zonder degelijke infrastructuur zullen strengere regels averechts werken en arbeidsomstandigheden niet verbeteren.

De leden benadrukten dat de voorgestelde regels tot onzekerheid en meer papierwerk voor zowel bestuurders als ondernemingen zullen leiden. Ze vestigden de aandacht op onnauwkeurige begripsomschrijvingen in de wetgeving, die absurde situaties kunnen opleveren.

De groep diende een reeks wijzigingsvoorstellen op het advies in, die echter niet op de steun van de rapporteur en een meerderheid van de EESC-leden konden rekenen. Het advies werd tijdens de zitting van het EESC op 18 januari 2018 met 193 stemmen voor en 89 stemmen tegen, bij 17 onthoudingen, aangenomen.(lj)