EESC raadpleegt maatschappelijke organisaties over cyberbeveiliging

Het EESC dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om op Europees niveau een model voor cyberbeveiliging vast te stellen, teneinde het mandaat van het Europees Agentschap voor Cyberbeveiliging te versterken en een efficiënte Europese certificeringsregeling voor onlinediensten en -producten in het leven te roepen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de op 9 januari 2018 in Brussel gehouden openbare hoorzitting over de cyberbeveiligingsverordening. Ze zullen worden verwerkt in het EESC-advies hierover dat wordt opgesteld door Alberto Mazzola en Antonio Longo van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN).

Het EESC steunt in grote lijnen het cyberbeveiligingspakket uit het voorstel dat de Europese Commissie in september 2017 aan de Raad heeft voorgelegd, en wijst met name op de onderstaande maatregelen.

  • Het Europees model voor cyberbeveiliging

Het begrip cyberbeveiliging heeft mondiaal ingang gevonden. Het betreft een wereldwijde uitdaging aangezien aanvallen overal kunnen plaatsvinden en gericht kunnen zijn op individuen, maatschappelijke organisaties, sociale stelsels en economische sectoren in elke willekeurige lidstaat. Derhalve moedigt het EESC de EU aan om de nodige maatregelen te nemen en overeenstemming te bereiken over een Europees model om de EU weerbaar te maken tegen dergelijke aanvallen.

  • Een sterker EU-agentschap voor cyberbeveiliging

Het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) is een expertisecentrum voor cyberbeveiliging in Europa en is momenteel gevestigd in Griekenland. Het EESC is van mening dat dit agentschap moet worden ontwikkeld, een permanent karakter moet krijgen en over meer middelen moet beschikken. Het agentschap moet zich richten op e-overheids- en universele diensten (e-gezondheid), alsook op het voorkomen en bestrijden van identiteitsroof en internetfraude.

  • Een Europese certificeringsregeling voor cyberbeveiliging

Teneinde een hoog niveau van veiligheid te garanderen, pleit het EESC voor de oprichting van een EU-kader voor cyberbeveiligingscertificering op basis van gezamenlijk opgestelde cyberbeveiligings- en ICT-normen op Europees niveau. Onlinediensten en -producten kunnen dan worden gecertificeerd met een goed etiketteringssysteem, om zo de consument meer vertrouwen te geven. (mp)