Het EESC treedt op als gastheer bij de invoering van de toolkit van de Commissie voor advies aan de lidstaten over EU-financiering voor de integratie van migranten

In januari hebben het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Europese Commissie gezamenlijk de nieuwe toolkit van de Commissie het licht doen zien, die bedoeld is om de lidstaten te helpen bij het bevorderen van de integratie van personen met een migrantenachtergrond door middel van een efficiënter en een beter gecoördineerd gebruik van de beschikbare financieringsinstrumenten van de EU.

De toolkit bevat praktische aanbevelingen voor de nationale en regionale financieringsautoriteiten over hoe een keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende EU-fondsen die in de huidige begrotingsperiode 2014-2020 beschikbaar zijn, en hoe deze het best kunnen worden gecombineerd.

Het doel is om de integratie te bevorderen van meer dan 20 miljoen onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven, maar die nog altijd worden geconfronteerd met een groot aantal problemen en met discriminatie.

Zoals werd benadrukt tijdens het levenement dreigt maar liefst 40 % van deze mensen in armoede af te glijden, terwijl 18 % werkloos is en 19 % voortijdig de school verlaat, hetgeen bijna het dubbele is van het EU-gemiddelde.

"De EU moet haar menselijk gezicht laten zien en solidariteit tonen. Migranten moeten niet als last worden gezien. Als ze goed geïntegreerd zijn, vormen zij een grote aanwinst, niet alleen voor onze economieën maar ook voor onze samenleving als geheel", zei de voorzitter van het EESC, Georges Dassis. (ll)

Op de foto: Corina Crețu, Europees commissaris voor regionaal beleid, Cristian Pîrvulescu, EESC-lid, en Georges Dassis, voorzitter van het EESC