Welke rol is er weggelegd voor cultuur in het Europa van morgen? Europese tieners bereiden zich voor om hun zegje te doen in Brussel

Gedurende vijf weken zullen leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité de geselecteerde scholen in hun landen bezoeken om studenten voor te bereiden op "Your Europe, Your Say" (YEYS), de jongerenassemblee die op 15-16 maart 2018 in Brussel zal worden gehouden.

EESC-leden zullen in de aanloop naar de bijeenkomst in maart samenwerken met de leerlingen bij het voorbereiden van antwoorden op een aantal belangrijke vragen over de toekomst van de Europese cultuur:

  • Wat is de Europese cultuur: is het de optelsom van de nationale tradities of zijn er gemeenschappelijke waarden die ons allen tot Europeaan maken?
  • Welke rol spelen cultuur en culturele uitwisselingen in het leven van leerlingen?
  • Wat kan de EU doen ter bevordering van cultuur (film, muziek, dans, literatuur, theater enz.) en om het cultureel erfgoed beter te beschermen?
  • Welke rol kan cultuur spelen in het economisch herstel van Europa’s steden en regio’s?
  • Hoe kan cultuur jongeren nieuwe kansen bieden, in de zin van nieuwe banen?

Dit evenement staat bekend als "Your Europe, Your Say!" (YEYS), en wordt georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau, en is het EESC-evenement bij uitstek voor jongeren. Met dit initiatief zorgt het EESC ervoor dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in aanmerking worden genomen in de EU-besluitvorming .(ks)