Ieder jaar worden er in Brussel heel wat debatten gehouden. Twee derde van de sprekers in de panels zijn mannen. Er zijn echter tal van vrouwen waarop een beroep zou kunnen worden gedaan voor input van zowel expertise als diversiteit in EU-debatten. De strategie van Brussels Binder om het evenwicht te herstellen is er in eerste instantie op gericht een platform op te zetten dat als hub kan fungeren voor zowel vrouwelijke deskundigen als organisatoren van panels die op zoek zijn naar sprekers. EESC-info sprak met Juliane Schmidt over de algemene strategie om het mannelijke overwicht in de Brusselse panels een halt toe te roepen.

EESC-info: wat betekent deze prijs voor u en uw organisatie?

Juliane Schmidt: Brussels Binder streeft naar een cultuuromslag waarbij gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen de norm wordt. De prijs van het EESC is een erkenning van het belang van ons streven. Het winnen van deze prijs betekent voor ons dat de kwestie van de vertegenwoordiging van vrouwen bovenaan de agenda is komen te staan, alsook dat er waardering is voor onze bijdrage aan een dynamisch maatschappelijk middenveld in heel Europa.

Welk advies zou u andere organisaties geven die met dit soort activiteiten en programma's resultaten willen boeken?

Brussels Binder is gebaseerd op een zeer inclusieve aanpak, gericht op de ontwikkeling van synergieën met verschillende partners en, op langere termijn, de totstandbrenging van een netwerk van gelijkgestemde organisaties en groepen in de hele EU. Onze organisatie hanteert feministische principes van leiderschap, waaronder het delen van "macht" met anderen en "empowerment van jezelf". We werken met vrijwilligers, vrouwen gedreven door de wil om de samenleving te veranderen, en we dragen inclusiviteit en transparantie hoog in het vaandel. Al onze leden kunnen hun stem en ideeën laten horen.

Hoe gaat u deze specifieke financiering gebruiken om de samenleving verder vooruit te helpen?

Deze financiering zal ons niet alleen helpen om de technische kwaliteit van onze database en website (brusselsbinder.org) te verbeteren, maar zal het ook mogelijk maken om trainingen en workshops op te zetten (voor vrouwelijke professionals, maar ook om het bewustzijn in organisaties en bedrijven te vergroten), om toolkits te ontwikkelen voor organisatoren van conferenties en deelnemers, om meet-ups en andere evenementen te organiseren, teneinde aldus een gemeenschap te creëren van vrouwelijke professionals en deskundigen.

Genderquota maken deel uit van een wereldwijde trend om de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen te verbeteren. Wat is uw mening hierover? Is de invoering van quota doorslaggevend voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in panels en organen? Of is er meer nodig?

Quota bieden een kans om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen en het bewustzijn te vergroten. Ook helpen ze onbewuste vooroordelen en vooringenomen praktijken vermijden. Anderzijds zijn ze nogal controversieel en zaaien ze verdeeldheid. Er zij op gewezen dat quota een middel moeten zijn om een doel te bereiken, maar geen doel op zich. Ook moeten ze vergezeld gaan van andere maatregelen, bijvoorbeeld bewustmakingscampagnes of opleidingen (voor managers en vrouwelijke professionals).