Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Als stem van het Europees maatschappelijk middenveld ondersteunt en erkent het Europees Economisch en Sociaal Comité het waardevolle werk van de verschillende maatschappelijke organisaties, vakbonden en werkgeversverenigingen in de EU die er elke dag op hun eigen manier naar streven om van onze Unie een betere plek te maken.

Eenmaal per jaar kent het EESC een speciale prijs toe om bijzondere prestaties die Europese maatschappelijke organisaties op een bepaald gebied hebben geleverd, in de bloemetjes te zetten en te huldigen. Vooraf wordt daarvoor zorgvuldig een thema uitgekozen dat een belangrijk deel van onze werkzaamheden beslaat. Dit jaar hebben we onze prijs voor het maatschappelijk middenveld voor de elfde keer uitgereikt. Ik ben blij en trots dat we ervoor hebben gekozen om die in het teken te zetten van de emancipatie van de vrouw en acties ter bevordering van gendergelijkheid.

In het kort

Bekijk de plechtige uitreiking van de prijs voor het maatschappelijk middenveld

Herbeleef de beste momenten van de prijsuitreiking met onze video!

Brochure over de Civil Society Prize

Het EESC heeft een brochure uitgebracht waarin de vijf winnende projecten worden belicht en achtergrondinformatie over de prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt gegeven.

Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 in de media

Hieronder volgt een selectie van tot dusver in de media verschenen artikelen over de Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019

Nieuws van het EESC

Italiaanse organisatie “Women’s toponomy” wint EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 in het teken van gendergelijkheid

Op 12 december heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) prijzen uitgereikt aan vijf maatschappelijke organisaties die gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen, het bewustzijn over het potentieel en de verwezenlijkingen van vrouwen vergroten en bijdragen tot een sterkere rol voor vrouwen in de Europese samenleving en economie. Het prijzengeld van in totaal 50 000 euro werd verdeeld over vijf laureaten. De Italiaanse organisatie “Women’s toponomy” ging naar huis met de eerste prijs van 14 000 euro. De overige vier winnaars, goed voor 9 000 euro elk, waren: “Polish Women’s Strike” (2e plaats), de Bulgaarse vereniging NAIA met haar “Fairy Tales project” (3e plaats), de Finse software- en e-businessvereniging met haar “Women Code programme” (4e plaats) en het Belgische “The Brussels Binder” (5e plaats).

In de woorden van de winnaars

Wat doet een naam ertoe: de genderkloof bestrijden door middel van toponymie

De Italiaanse organisatie Toponomastica femminile, winnaar van de eerste prijs, wil genderverschillen aanpakken door plaatsen, met name straten, pleinen en parken, naar opmerkelijke vrouwen te vernoemen. Maria Pia Ercolini stelt dat deze symbolische erkenning van hun bijdrage aan de gemeenschap er vrijwel zeker voor kan zorgen dat deze vrouwen in de samenleving de plaats krijgen die hun toekomt.

De Poolse beweging Vrouwen in staking: vrouwen uit kleine steden betrekken bij de strijd voor vrouwenrechten

Ogólnopolski Strajk Kobiet of Vrouwen in staking (OSK), winnaar van de tweede prijs, is een burgerbeweging die in 2016 in Polen is ontstaan als reactie op het voornemen van de regering om het recht op abortus af te schaffen. Sindsdien heeft de beweging overal in het land aanhangers gekregen en heeft ze verscheidene acties opgezet waaraan massaal werd deelgenomen door vrouwen uit kleine en middelgrote Poolse steden. Marta Lempart van OSK praat met ons over het vitale belang van deze beweging in het huidige Polen.

 

NAIA: “Huiselijk geweld is een sociaal probleem, geen privéprobleem”

De Bulgaarse vereniging NAIA, de winnaar van de derde prijs, strijdt al 20 jaar tegen huiselijk geweld in kleine, kansarme gemeenschappen, met haar programma voor sociale bijstand voor slachtoffers in precaire omstandigheden. Zoals Svetla Sivcheva in dit interview uitlegt, wordt daarnaast ingezet op preventie en wordt er met jonge kinderen gewerkt om maatschappelijke stereotypen te doorbreken en zo hun horizonten te verruimen en hun mogelijkheden te benutten.

#mimmitkoodaa: binnendringen in een bolwerk van gendersegregatie: de IT-industrie

Meer vrouwen vaardigheid bijbrengen op het gebied van software. Dat is het doel van de Finse vereniging voor software en e-business (Ohjelmisto- ja e-business ry), winnaar van de vierde prijs. Deze vereniging organiseert gratis praktische workshops voor vrouwen die geen ervaring hebben met programmeren, om hen aan de slag te helpen in de IT-industrie. Rasmus Roiha en Milja Köpsi vertellen ons wat de filosofie is achter #mimmitkoodaa en wat de organisatie gaat doen met de gewonnen prijs.

Brussels Binder: een frisse wind in Brusselse discussiepanels

Ieder jaar worden er in Brussel heel wat debatten gehouden. Twee derde van de sprekers in de panels zijn mannen. Er zijn echter tal van vrouwen waarop een beroep zou kunnen worden gedaan voor input van zowel expertise als diversiteit in EU-debatten. De strategie van Brussels Binder om het evenwicht te herstellen is er in eerste instantie op gericht een platform op te zetten dat als hub kan fungeren voor zowel vrouwelijke deskundigen als organisatoren van panels die op zoek zijn naar sprekers. EESC-info sprak met Juliane Schmidt over de algemene strategie om het mannelijke overwicht in de Brusselse panels een halt toe te roepen.