EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld - feiten en cijfers

De prijs voor het maatschappelijk middenveld, die in 2006 voor het eerst werd uitgereikt, vormt een bekroning van “uitmuntende initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld”. De prijs heeft ieder jaar betrekking op een ander aspect van de werkzaamheden van het EESC. Aan de wedstrijd kunnen alle maatschappelijke organisaties meedoen die officieel in de EU zijn geregistreerd, evenals individuen.

De prijs voor het maatschappelijk middenveld 2017, die aan zijn 9e editie toe is, wordt uitgereikt aan innovatieve projecten die kwaliteitsvolle banen en ondernemerschap bevorderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt bestrijden en belemmeringen wegnemen voor de arbeidsmarktparticipatie van mensen in nood, zoals jongeren, mensen met een migrantenachtergrond, langdurig werklozen, vrouwen die van de arbeidsmarkt zijn uitgezonderd, mensen met een handicap en mensen die in armoede leven.

In 2017 heeft het EESC 111 aanvragen uit 25 lidstaten ontvangen. Een evaluatiepanel van tien leden, bestaande uit de voorzitter van het EESC en twee vicevoorzitters, de voorzitters van de groepen Werkgevers, Werknemers en Diverse Werkzaamheden, drie EESC-leden (één per groep) en één externe deskundige, hebben de vijf winnaars geselecteerd. De vijf winnende projecten werden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking, die plaatsvond op 7 december 2017 tijdens de plenaire vergadering van het EESC in Brussel. De winnaars mochten 50 000 euro aan prijzengeld verdelen.

De afgelopen jaren zijn er prijzen toegekend aan initiatieven die het leven van vluchtelingen en migranten verbeteren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden, de Roma ondersteunen, duurzame levensstijlen en groene banen bevorderen, een impuls geven aan netwerken, onderwijs en campagnes en de belangen van jongeren beschermen.

Verdere details over de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2017 zijn hier te vinden. Een videoverslag van de winnende projecten kan hier worden bekeken. (sg/ac)