We zijn nu geloofwaardig genoeg om het bedrijfsleven achter ons te krijgen en een kettingreactie in gang te zetten, aldus REvive Greece

Revive_1

Door liefdadigheid te combineren met een service die tegemoet komt aan de behoeften van ICT-bedrijven en aan de vraag van de markt naar IT-vaardigheden wordt REvive Greece volgens directeur Theodore Dimakarakos zowel duurzaam als schaalbaar.

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor u en uw organisatie?

REvive Greece: Deze prijs is een grote eer en betekent ook een erkenning van het feit dat wij veel doen voor mensen die speciale hulp nodig hebben om aan een baan te komen. We hopen dat we dankzij de grote media-aandacht voor deze erkenning de aandacht zullen trekken van mogelijke begunstigden en kunnen gaan samenwerken met andere organisaties in Europa die onze visie delen. Ook zijn we door de prijs al in het blikveld van het bedrijfsleven gekomen, wat veel voor ons werk zou kunnen betekenen.

Welk advies zou u andere organisaties willen geven die met dit soort activiteiten en programma's resultaten willen bereiken?

Wij zijn ervan overtuigd dat een organisatie die maatschappelijk relevant wil zijn altijd uit moet zijn op oplossingen waar alle belanghebbenden baat bij hebben. Liefdadigheid is een vast aspect van de solidariteit in een samenleving, maar als je tegelijkertijd voorziet in de behoeften van de belangrijkste partijen, die je kunnen helpen om je doel te bereiken, dan krijgt die liefdadigheid ook een duurzaam en schaalbaar karakter. Vooral organisaties die de digitale vaardigheden van hun begunstigden proberen te ontwikkelen moeten nauw samenwerken met het bedrijfsleven (ICT-ondernemingen), omdat die vaardigheden schaars en zeer in trek zijn. Op die manier heeft iedereen er baat bij.

Hoe gaat u dit geld gebruiken om de gemeenschap nog meer te helpen?

Ons streven is nu om op te schalen en het aantal studenten te vergroten, wat geen sinecure is. We hebben meer ruimte nodig voor de fysieke school en meer apparatuur. Bovenal hebben we de juiste mensen nodig voor de ontwikkeling van systemen en procedures die nodig zijn als een organisaties uitbreidt. Dit geld dekt een deel van de kosten, maar de erkenning zelf helpt ons nog meer, omdat we daardoor een geloofwaardige partner zijn geworden voor het bedrijfsleven, waarmee een kettingreactie in gang is gezet.