DUO for a JOB: er moet nu eindelijk voor gezorgd worden dat iedereen via een baan zijn of haar rechtmatige plaats in de samenleving kan vinden.

Duo for a job_1

Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaapt er in Europese steden nog steeds een kloof tussen mensen met een migrantenachtergrond en de lokale bevolking, aldus Emmanuelle Ghislain, communicatie- en fondsenwervingscoördinator bij het Belgische DUO voor een JOB, die zegt dat mede dankzij het prijzengeld een nieuwe vestiging in Parijs kan worden geopend.

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor u en uw organisatie?

DUO for a JOB: Steden in Europa worden steeds diverser, globaler en multicultureler. Maar ze blijven moeite houden om het potentieel van mensen met een migrantenachtergrond te benutten. Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaapt er nog steeds een enorme kloof tussen deze mensen en de lokale bevolking. Dat is een vreselijke verspilling.

Het is hoog tijd om er gericht voor te gaan zorgen dat iedereen de plaats kan vinden die hem of haar toekomt – vooral door middel van werk – en zo aan een positieve toekomst kan werken.

Uit het winnen van de EESC-prijs blijkt dat onze inspanningen stroken met het algemene streven naar meer gelijke kansen. Het is voor ons eer en een unieke gelegenheid om kennis te maken en te overleggen met andere kandidaten en samen aan een inclusiever Europa te bouwen.

Welk advies zou u andere organisaties geven die met dit soort activiteiten en programma's resultaten willen bereiken? 

Wij geloven dat interculturele en intergenerationele mentoring een zeer krachtig instrument is om professionele integratie te bevorderen en de sociale samenhang te versterken.

Om het nog effectiever te maken moeten wij het volgens ons als een kernactiviteit gaan zien en een gestructureerde aanpak ontwikkelen met een sterk ondersteunend kader (opleiding, handboek, toezicht, enz.). Daarna moeten er samenwerkingsverbanden tot stand worden gebracht met organisaties die gespecialiseerd zijn op aanverwante terreinen en met andere belanghebbenden, zoals bedrijven en overheidsdiensten, om zo een goed ondersteuningsnetwerk op te zetten.

Barmhartig professionalisme in combinatie met een goede opvang en aandacht voor relaties tussen leerlingen en mentoren zijn eveneens belangrijk voor het welslagen van dit soort projecten.

Hoe gaat u dit geld gebruiken om de gemeenschap nog meer te helpen?

De prijs die wij vandaag ontvangen zal rechtstreeks worden geïnvesteerd in het verbeteren van ons programma, ook wat betreft het aantal begunstigden, voornamelijk door filialen te openen in andere Europese steden zoals Parijs (waar we nog steeds actief op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden en ondersteuning).