De Civil Society Prize wordt onze springplank naar Europa, zegt Progetto Quid

Progetto Quid_1

De in Verona gevestigde onderneming uit de sociale economie wil de Civil Society Prize gebruiken om gesofisticeerdere machines te kopen, meer kansarmen in dienst te nemen, geavanceerde vaardigheden te ontwikkelden en ook buiten Italië de vleugels uit te slaan. Volgens hoofd institutionele betrekkingen Giulia Houston hangt succes af van de vraag in hoeverre men kan rekenen op sterke lokale netwerken.

EESC Info: Wat betekent deze prijs voor u en uw organisatie?

Het ontvangen van deze prijs is een eer voor Quid, kan onze geloofwaardigheid ten goede komen en maakt het mogelijk om ons meer te profileren. Dit betekent veel voor ons omdat we in de nabije toekomst contacten willen leggen op Europees niveau, ook met internationale instellingen en financiers die onze toekomstige plannen wellicht willen steunen.

EESC Info: Welk advies zou u andere organisaties geven die met soortgelijke activiteiten en programma's resultaten willen bereiken? 

Het advies dat Quid kreeg toen het werd opgericht en dat cruciaal bleek voor ons succes, was dat het van essentieel belang is om krachtige netwerken op te bouwen met lokale partners. Verder adviseren we iedereen die vergelijkbare projecten wil opzetten om een volwaardig team op te richten dat toegewijd en vastbesloten is. Dit is onmisbaar om een sterke basis te creëren waarop kan worden voortgebouwd voor de activiteiten en de toekomst van het bedrijf.

Hoe willen jullie de geldprijs gebruiken om de gemeenschap verdere hulp te bieden?

Het geld dat we gekregen hebben met de Civil Society Prize van het EESC zal bestemd worden voor het verbeteren van onze productiestructuur. We willen het gebruiken voor de aanschaf van instrumenten waardoor meer mensen bij Quid kunnen gaan werken. Het gebruik van gesofisticeerdere machines om geavanceerdere vaardigheden en technieken aan te leren, zal bijdragen tot professionele groei voor steeds meer werknemers bij Quid.