EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 81
juni 2022
 • Oorlog in Oekraïne vormt een grote uitdaging voor het cohesiebeleid van de EU, waarschuwt het EESC
 • Europa moet de verspreiding van haatdragende uitlatingen en haatmisdrijven krachtig bestrijden
 • De jongeren in de Westelijke Balkan hebben behoefte aan een tastbaar beleid voor hun toekomst
 • Het EESC dringt aan op meer concrete maatregelen ter ondersteuning en bescherming van onafhankelijke Belarussische journalisten
mei 2022

In dit nummer:

 • EESC bespreekt de prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap en de juiste energiemix voor Europa in de toekomst
 • EESC dringt aan op consistente en strenge sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende migranten
 • Antisemitisme stelt de Europese gedachte op de proef
 • Adviescommissie Industriële Reconversie van het EESC bestaat 20 jaar
april 2022
 • EESC toont zich solidair en verenigd met Oekraïne
 • EESC-leden aan het woord
 • David Stulík: Een ongekende golf van solidariteit en steun voor Oekraïne
 • Tetyana Ogarkova: Vladimir Poetins laatste oorlog

 

maart 2022
 • Geen veilig Europa zonder een veilig Oekraïne
 • De huidige agressie tegen Oekraïne vraagt om verdere versterking van het Europese project
 • Industriebeleid: duurzaamheid moet hand in hand gaan met concurrentievermogen en strategische autonomie
 • We moeten dit lange pad naar gendergelijkheid samen afleggen
februari 2022

In dit nummer:

 • Europees Jaar van de Jeugd 2022: streven naar tastbare en duurzame resultaten voor alle jonge Europeanen
 • EESC steunt de prioriteiten van het Franse voorzitterschap van de Raad
 • Maak van toereikende, duurzame en toegankelijke kwaliteitszorg voor ouderen een prioriteit
 • EESC: EU moet hard optreden tegen schendingen van de rechtsstaat

 

februari 2022
 • EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie gaat naar Belgische vereniging Grootouders voor het Klimaat
 • Wist u dit...? Interessante feiten over de winnaars van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld
 • De winnaars aan het woord: interviews met alle winnaars
januari 2022

In dit nummer:

 • De strijd van de EU tegen desinformatie moet zich richten op verspreiders en de grondrechten beschermen
 • Van het herstel een succes maken: het EESC onderstreept de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld
 • Europees Jaar van de Jeugd 2022: niet de media-aandacht maar de resultaten tellen
 • Het EESC verzoekt de Europese Commissie ambitieuzer te zijn in haar pogingen om de economie en financiering van de EU te verduurzamen
december 2021

In dit nummer:

 • Matthew Caruana Galizia: Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn moeder niet voor niets is gestorven
 • Sophia Wiegand: COP26 teleurstellend voor jongeren, maar we blijven hoop houden
 • Schendingen van de vrijheden en rechten in het Schengengebied moeten worden aangepakt
 • De negatieve trends op het gebied van de rechtsstaat in de EU ombuigen via het maatschappelijk middenveld
 • 5G – Het EESC dringt er bij de Commissie op aan de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu nader onder de loep te nemen
oktober 2021

In dit nummer:

 • In het Europa na de pandemie moet cohesie centraal staan, zo verklaren commissaris Elisa Ferreira en EESC-voorzitter Christa Schweng
 • Mediavrijheid moet bovenaan de agenda blijven staan
 • Op de eerste ”biodag” van de EU beklemtoont het EESC het belang van duurzamere, eerlijkere en inclusievere voedselsystemen
 • AI in Europa: niet alle beslissingen kunnen worden teruggebracht tot enen en nullen
september 2021

In dit nummer:

 • AI: 18 % van de toponderzoekers in de wereld is Europees, maar slechts 10 % van hen is werkzaam in Europa
 • Frans Timmermans ontmoet Europese jongerenleiders bij het EESC
 • Om een eind te maken aan armoede onder Europese kinderen is betrokkenheid van de hele samenleving nodig
 • Roaming: EESC pleit voor één tariefzone in de hele EU

Pages