Roemeens EU-voorzitterschap: cohesie als Europese waarde

Roemenië is in de eerste helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie en treft een aantal belangrijke kwesties op de EU-agenda aan: het debat over de toekomst van Europa, met als slotstuk de top van Sibiu, het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK), Brexit en - last but not least - de Europese verkiezingen van 2019.

Ook zullen Roemeense deskundigen de onderhandelingen over tientallen wetgevingsdossiers die momenteel in het Europees Parlement en de Raad worden besproken tot een goed einde moeten brengen, zodat alle lopende zaken worden afgerond voordat de huidige mandaatperiode afloopt. Dit alles zal in een recordtempo moeten gebeuren, aangezien het Parlement op 18 april met reces gaat.

Het motto van het Roemeense voorzitterschap is “Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde”.

De prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap, waartoe na een brede openbare raadpleging is besloten, zijn:

  • Een Europa van convergentie: groei, cohesie, concurrentievermogen en connectiviteit
  • Een veiliger Europa
  • Europa, een sterkere wereldspeler
  • Een Europa van gemeenschappelijke waarden

Het EESC zal via een aantal adviezen bijdragen aan de werkzaamheden en debatten van het voorzitterschap. Het voorzitterschap is met name geïnteresseerd in de standpunten en inbreng van het maatschappelijk middenveld ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • De toekomst van de EU: Europeanen voordelen brengen en Europese waarden hooghouden
  • De bijdrage van ondernemingen in de sociale economie aan een samenhangender en democratischer Europa
  • Het potentieel van Europese filantropie aanboren
  • De voordelen van mensen kennis bijbrengen over de Europese Unie
  • De toekomst van het cohesiebeleid
  • Hoe macroregio's en transnationale clusters de economische convergentie en het concurrentievermogen helpen bevorderen

Deze thema's bevestigen dat Roemenië van plan is om de mens centraal te stellen in zijn voorzitterschap, wat door het EESC – als brug tussen de EU-instellingen en het maatschappelijk middenveld – ten zeerste wordt toegejuicht. (ad)