Investeren in schone mobiliteit is essentieel

Veilige en schone mobiliteit is cruciaal voor de toekomst van Europa. Op de "high-level conference on clean mobility" in Wenen (15-16 november 2018) maakten de leden van het EESC de balans op van de mobiliteit in Europa en hamerden ze er nogmaals op dat slagvaardigheid op dit gebied van cruciaal belang is voor de toekomstige ontwikkeling van het Europese vervoersbeleid.

Het is van essentieel belang om de samenwerking tussen alle belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees niveau voort te zetten, met name in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, benadrukte de voorzitter van de afdeling TEN, Pierre Jean Coulon: “Als we allemaal – maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van de instellingen – samenwerken, dan zullen wij een beter Europa zien verrijzen. Alle betrokken partijen moeten zich er resoluut toe verbinden werk te maken van schone mobiliteit.”

Dit evenement was georganiseerd door de afdeling TEN in samenwerking met de Oostenrijkse federale spoorwegen (ÖBB) en leverde een vruchtbare gedachtewisseling op tussen organisaties van het maatschappelijk middenveld, experts en Europese en nationale besluitvormers. Het debat bracht huidige en toekomstige uitdagingen in kaart en was met name toegespitst op intermodaliteit en corridors, groene mobiliteit en de uitdagingen voor grote stedelijke agglomeraties. (mp)