#COP24: EESC-voorzitter Luca Jahier pleit voor nieuwe EU-governance op klimaatgebied

Subnationale en niet-overheidsactoren hebben tot nu toe een beslissende rol gespeeld in de bestrijding van klimaatverandering, maar stuiten vaak op onoverkomelijke barrières. Tijdens de VN-klimaatconferentie (COP24) in Katowice, Polen, van 2 tot 14 december 2018, heeft de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Luca Jahier, gehamerd op de urgentie van klimaatactie en benadrukt dat Europa een nieuw duurzaamheidsbeleid moet voeren waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.

"Als we zien welke kloof er gaapt tussen de absolute urgentie om zonder dralen te handelen en het trage tempo waarin regeringen reageren, terwijl er soms zelfs sprake van achteruitgang is," zegt de heer Jahier, "dan begrijpen we hoe belangrijk het is dat anderen leiderschap tonen en laten zien hoe vastberaden bewegingen van onderop zijn, en hoeveel potentieel ze hebben.”

De voorzitter van het EESC had met zijn pleidooi voor snelle klimaatactie een duidelijke boodschap voor de COP24: "Als we niet in concrete maatregelen tegen klimaatverandering investeren, zijn de gevolgen niet te overzien. Dan is het te laat om onze planeet en de toekomstige generaties te redden. We moeten het maatschappelijk middenveld erbij betrekken. We moeten nú in actie komen en snel handelen!" (mp)