Europese verkiezingen 2019: Europese jongeren spreken zich uit tijdens YEYS

Drieëndertig scholen uit heel Europa komen in maart naar Brussel om te debatteren over hun standpunten, hoop en verwachtingen in verband met de komende Europese verkiezingen. Zij zullen drie voorstellen doen voor de topprioriteiten van hun generatie die het Europees Parlement moet aanpakken. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal ervoor zorgen dat deze voorstellen de wetgever bereiken.

16- tot 18-jarige leerlingen van middelbare scholen uit heel Europa komen op 21 en 22 maart naar Brussel om hun opvattingen en ideeën over de Europese verkiezingen van 2019 te delen en samen te werken aan #YEYSturns10: Stem voor de toekomst! Uit elk van de 28 lidstaten en elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) zal één school deelnemen. Voor deze tiende editie is een record van 1 038 aanmeldingen ontvangen.

De leerlingen zullen de volgende specifieke kwesties aansnijden:

  • Wat moet er volgens jou worden gedaan om de opkomst tijdens de verkiezingen voor het EP te verhogen?
  • Hoe kunnen we de representatieve democratie in de toekomst versterken?
  • Wat voor politiek engagement bestaat er buiten de Europese verkiezingen, en hoe zou jij daaraan meedoen?
     

Tijdens de plenaire vergadering van YEYS stemmen de jongeren over drie voorstellen, die het Europees Parlement in zijn campagne voor de Europese verkiezingen op zal nemen.

Met dit initiatief streeft het EESC ernaar dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de EU-besluitvorming in aanmerking worden genomen. (ks)