Vrouwen: de grootste disruptieve kracht voor de economie

Door de groep Werkgevers van het EESC

Europa loopt jaarlijks 370 miljard euro mis door het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen Bovendien is statistisch bewezen dat ondernemingen met meer genderdiversiteit in de raad van bestuur betere resultaten neerzetten. Waarom kan het dan volgens de berekeningen van het World Economic Forum nog eens 217 jaar duren voor de economische genderkloof op mondiaal niveau gedicht is? Op 17 december zijn sprekers van hoog niveau uit het bedrijfsleven, de politieke wereld en ngo's samengekomen met leden van de groep Werkgevers om te bespreken hoe voordeel kan worden getrokken uit het enorme potentieel dat vrouwen voor de Europese economie kunnen vormen.

Twee panels hebben onderzocht hoe vrouwen hun positie in het bedrijfsleven en de politieke wereld kunnen versterken, en kwamen daarbij tot de onderstaande conclusies.

  • Er zijn rolmodellen nodig om vrouwen te laten zien hoe zij succes kunnen hebben in een leidinggevende functie en in van oudsher door mannen gedomineerde sectoren.
  • "Investeren met een genderlens" is een investeringsaanpak die gericht is op financieel rendement én op de bevordering van gendergelijkheid. Door deze manier van investeren te ondersteunen, kunnen vrouwen hun positie in het bedrijfsleven versterken. Ook moet de rol van vrouwelijke investeerders worden gestimuleerd.
  • Er is meer transparantie en informatie over gendergelijkheid nodig. Het "Gender Equality Global Report" van Equileap en de Europese "Gender Equality Index" (GDI) van European Women on Boards – Ethics & Boards helpen dat probleem te ondervangen.
  • Momenteel nemen er weinig vrouwen deel aan financieringsprojecten. Het kan helpen om een investeringsfonds voor vrouwen op te richten of om bij bestaande fondsen de inclusie van vrouwen centraal te stellen.
  • Het is hard nodig om te netwerken en goede praktijken uit te wisselen. Bij de huidige EU-initiatieven is het soms moeilijk om dat op lokaal niveau voor elkaar te krijgen.

Violeta Jelic, de voorzitter van de conferentie, merkte samenvattend op dat het grote aantal en het uiteenlopende karakter van de conclusies erop wijst dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Het doel was echter duidelijk – de disruptieve kracht van vrouwen te baat nemen om tot een sterkere Europese economie te komen. Rick Zednik, een van de belangrijkste sprekers tijdens het evenement, formuleerde het als volgt: "Genderlenzen weerhouden ons er al te lang van om ons potentieel ten volle te benutten – wie de ogen sluit voor gender, is blind voor kansen". (lj)