Euromed-top: Investeren in menselijk kapitaal is cruciaal om de stabiliteit en veiligheid in de regio te waarborgen

Leden van maatschappelijke organisaties uit landen van de Euro-mediterrane regio zijn op 17 en18 december in Turijn bijeengekomen voor de jaarlijkse Euromed-top van sociaal-economische raden en soortgelijke instellingen. Zij hebben van gedachten gewisseld over onderwijs en opleiding in de regio.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen omdat de toegang tot onderwijs en opleiding sterk varieert in de regio, bestond er algemene consensus over dat investeren in menselijk kapitaal niet alleen essentieel is voor de duurzame ontwikkeling van de betrokken landen, maar ook voor de stabiliteit en veiligheid in de regio.

Uit recente gegevens blijkt dat de arbeidsmarkt in de Euromed-regio over het algemeen zwak presteert, met een beperkte banencreatie, een lage arbeidsparticipatie, een uiterst lage deelname van jongeren en vrouwen aan de arbeidsmarkt (voor de laatste groep gaat het gemiddeld om minder dan 25 %) en een stijging van het aantal personen die noch aan het werk zijn, noch onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) en uitgesloten dreigen te raken. Daarom wordt de onderwijs- en opleidingssector aangemoedigd om een centrale rol te spelen bij het aanleren van de juiste vaardigheden.

De deelnemers bespraken de onderwijsgerelateerde uitdagingen in de regio en hebben bijgedragen tot collectieve input voor een uitvoerig verslag dat naar de regeringen van de vertegenwoordigde landen zal worden gestuurd. Tijdens het debat werden voorstellen gedaan om meer in te zetten op (beroeps)opleidingen en een leven lang leren in alle Euromed-landen als deel van een project dat gericht is op het bouwen van sterkere democratieën, gezondere economieën en samenlevingen met meer gelijkheid. (dgf)