EESC voorvechter van forum voor klimaatfinanciering voor niet-overheidsactoren

De EU speelt een cruciale rol bij de coördinatie en financiering van nationale en regionale inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan De Unie verleent wereldwijd steun aan bottom-upklimaatmaatregelen, maar in Europa kan nog veel meer worden gedaan. In een door Cillian Lohan opgesteld advies met als titel "Vlottere toegang tot klimaatfinanciering voor niet-overheidsactoren" wijst het EESC op de verschillende problemen die diverse groepen ondervinden bij het verkrijgen van financiering voor hun klimaatactieprojecten en reikt het mogelijke oplossingen aan.

De strijd tegen klimaatverandering kan zeker niet worden gewonnen door aan de ene kant klimaatfinanciering te verlenen, en aan de andere kant activiteiten te promoten die het klimaat schade toebrengen, zoals subsidies voor fossiele energiebronnen. Het is van cruciaal belang om alle openbare en particuliere investeringen op hun klimaatimpact te toetsen.

In eerste instantie pleit het EESC voor een forum voor klimaatfinanciering, dat stakeholders samenbrengt die belemmeringen in kaart kunnen brengen, oplossingen kunnen uitwerken en de vinger kunnen leggen op de doeltreffendste instrumenten voor een betere distributie van de financiering voor kleinschalige bottom-upprojecten. "Wij moeten ervoor zorgen dat klimaatfinanciering wordt gezien als een manier om koolstofarme oplossingen betaalbaar en toegankelijk te maken voor gewone burgers," legt de heer Lohan uit.

"Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat klimaatfinanciering wordt gebruikt om burgers keuzes en opties te bieden, zodat gewone mensen de vruchten kunnen plukken van een koolstofarme samenleving en niet moeten opdraaien voor de kosten van de transitie," benadrukt hij. Het EESC dringt er nogmaals op aan de EU-uitgaven voor de klimaatdoelen met ten minste 40 % te verhogen en de subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen. (sma)