Implementatie van groene EU-wetgeving moet voorrang krijgen

Slechte, versnipperde en ongelijke implementatie van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten ondermijnt het vertrouwen van de burgers in de doeltreffendheid ervan. Een adequate tenuitvoerlegging moet prioriteit krijgen van EU en de lidstaten.

In zijn verslag "Tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving: luchtkwaliteit, water en afvalstoffen", dat voor het Europees Parlement is opgesteld, doet het EESC aanbevelingen om tekortkomingen in de praktijk te verhelpen en mazen in de wetgeving die de implementatie kunnen belemmeren, te dichten.

Het EESC vindt dat de Commissie niet alleen wetgeving moet voorstellen, maar ook de toepassing ervan moet vergemakkelijken en ondersteunen, en de oorzaken van de gebrekkige naleving van de regels, zoals opportunisme of het ontbreken van politieke wil, moet aanpakken. "Zachte maatregelen kunnen niet de enige strategie zijn om de naleving van de milieuwetgeving te verbeteren", benadrukte de rapporteur, Arnaud Schwartz. "Er zijn ook krachtigere handhavingsmechanismen nodig".

Bovendien moet de EU er systematisch voor zorgen dat ingevoerde producten ook voldoen aan haar sociale en milieuwetgeving. "Alleen als de EU zelf hoge normen hanteert en hetzelfde verlangt van haar handelspartners zal zij het vertrouwen van haar burgers, of dat nu producenten of consumenten zijn, vergroten en blijven bevorderen," concludeerde de heer Schwartz.

De heer Schwartz zal het verslag tijdens de vergadering van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement op 22 januari 2019 presenteren. (sma)