"We kunnen veel leren van het verleden, maar we moeten onze toekomst er niet zoeken"

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, sprak tijdens de decemberzitting van het EESC over de rechtsstaat en een duurzaam Europa.

"We moeten streven naar een nieuwe toekomst voor Europa - of, zoals we het noemen, een rEUnaissance. Om de steun van onze burgers te verdienen is het van cruciaal belang dat we ons richten op kansen en niet op risico's", aldus EESC-voorzitter Luca Jahier aan het begin van het debat.

In zijn toespraak merkte de heer Timmermans op dat de rechtsstaat ten grondslag ligt aan de Europese Unie en waarschuwde hij voor een terugval. "We zien autocratische tendensen waarbij de democratie zich tegen de rechtsstaat keert en regeringen de meerderheid die zij bij recente verkiezingen hebben gekregen, gebruiken om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te ondermijnen", aldus de heer Timmermans. Hij veroordeelde de wet die onlangs in Hongarije zonder raadpleging van de vakbonden is aangenomen, op grond waarvan werknemers gevraagd kunnen worden om tot 400 overuren per jaar te maken. Ook sprak hij zijn diepe bezorgdheid uit over de poging van Polen om zijn advocaten te verbieden in twijfelgevallen advies in te winnen bij het Europese Hof van Justitie.

De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de overgang naar een duurzaam Europa

Met betrekking tot duurzaamheid bedankte de heer Timmermans het Comité voor de belangrijke rol die het in het multistakeholderplatform speelt. Dit platform kan als model dienen voor de toekomstige betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld bij platforms m.b.t. energietransitie, kunststoffen, belastingheffing, sociale bescherming, ongelijkheid – overal waar de dialoog moet worden opgevoerd. "We hebben een consensus bereikt en succes geboekt, maar er is nog werk aan de winkel", aldus de heer Timmermans.

Belastingheffing en de sociale pijler - de belangrijkste instrumenten voor sociale duurzaamheid

De volgende Commissie zal een nauwkeurig programma moeten opstellen om ervoor te zorgen dat grote ondernemingen belasting betalen op de plaats waar zij winst maken. Ook moet zij er bij de lidstaten op aandringen om werk te maken van de sociale pijler.

"We moeten plaats inruimen voor sociale duurzaamheid", benadrukte de heer Timmermans. "Helaas zijn er met de toenemende ongelijkheid te veel mensen die terug willen naar het verleden, maar hoewel we veel kunnen leren van het verleden, moeten we onze toekomst er niet zoeken," zei hij en hij eindigde met een citaat van Jean Jaurès: "Door naar de zee te gaan, blijft de stroom trouw aan zijn bron.” (sma)