Beter communiceren over "Europa" door middel van gedegen feiten en informatie

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De groep Diversiteit Europa van het EESC is onlangs met de Europese Investeringsbank (EIB) en Eurostat bijeengekomen om de gedegen feiten en informatie te verzamelen die nodig zijn om nationale en regionale organisaties en Europese burgers uit te leggen wat de voordelen van het EU-lidmaatschap zijn. Door ervoor te zorgen dat zowel burgers als democratische instellingen toegang krijgen tot betrouwbare en hoogwaardige informatie kunnen we een goed onderbouwd beleid voeren, anticiperen op toekomstige maatschappelijke uitdagingen en innoveren.

De bijeenkomst in het gebouw van de EIB was vooral gewijd aan de volgende onderwerpen:

  • het investeringsplan voor Europa van de EIB en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI);
  • de belangrijkste beginselen en doelstellingen van het InvestEU-programma (2021-2027)
  • activiteiten van de EIB buiten de EU, ook in Afrika;
  • besprekingen met vertegenwoordigers van Eurostat, met name over hun werkzaamheden m.b.t. tot Big Data en indicatoren m.b.t. de kwaliteit van leven die verder gaan dan het bbp ("Beyond GDP").

De belangrijkste presentaties werden onder meer gegeven door Werner Hoyer, president van de EIB, Wilhelm Molterer, directeur van het EFSI-team binnen de EIB, Eva Rømer van het team voor het meerjarig financieel kader, Yohann Chaigneau, deskundige bij de EIB, en Barredo Capelot, directeur bij Eurostat.

Tijdens het overleg werd ook ingegaan op de mogelijkheden voor de groep Diversiteit Europa om zowel met de EIB als Eurostat een constructieve samenwerking aan te gaan. (cl)