Het maatschappelijk middenveld zou moeten voorgaan in het hooghouden van de Europese waarden die momenteel worden bedreigd

Twaalf sprekers, onder wie journalisten en academici, uit 12 EU-landen hebben deelgenomen aan het 12e EESC-mediaseminar van het maatschappelijk middenveld "Op de bres voor de Europese waarden"

De voorzitter van het EESC, Luca Jahier, herinnerde de deelnemers aan het belang van de Europese waarden voor gewone mensen – werkgevers en werknemers, jongeren en ouderen, werklozen en mensen met speciale behoeften, migranten en andere minderheden. "Voor mij is het zonneklaar dat de waarden van Europa moeten zegevieren over onvrijheid en enige vorm van uitholling, want het is dankzij onze waarden dat wij van Europa een betere plek hebben gemaakt". De heer Jahier heeft zijn voor voorzitterschap de slogan "rEUnaissance" gekozen en verklaart dat als volgt: "Wij moeten vertrouwen hebben in Europa. Er is geen betere oplossing dan samenwerken voor een duurzaam en welvarend Europa."

De EESC-vicevoorzitter voor communicatie en gastvrouw van het evenement, Isabel Cano, refereerde aan de waarden van Europa die in de Verdragen verankerd zijn met de woorden: "De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen. Wij moeten ons echter afvragen of we die verplichtingen ernstig genoeg hebben genomen. Zetten we ons genoeg in voor sociale en Europese cohesie? Zetten we ons genoeg in om gelijkheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat onze jongeren echte toekomstperspectieven hebben, en om het dagelijks leven van de mensen te vergemakkelijken? Is de solidariteit tussen de lidstaten sterk genoeg? Aangezien de meeste van deze vragen niet met een volmondig ja kunnen worden beantwoord, moeten we ons ook afvragen of we deze waarden altijd bewust in overweging nemen bij onze politieke beraadslagingen en besluiten."

De heer Katrougkalos, de Griekse minister voor Buitenlandse en Europese Zaken, verwees naar migranten als de nieuwe zondebokken voor demagogen die de aandacht willen afleiden van de echte problemen waarmee de Europese samenleving momenteel wordt geconfronteerd, met name bezuinigingsmaatregelen en toenemende ongelijkheid waardoor de rijken rijker worden en de armen armer. "In de jaren 1960 bedroeg het hoogste belastingtarief voor inkomens van 1 miljoen euro 60 %; nu is dat 30 %. Dat is een aanslag op het vermogen van de welvaartsstaat om zijn sociale structuren te behouden," aldus de heer Katrougkalos.

In de komende weken wordt een verslag over de belangrijkste bevindingen gepubliceerd en ter beschikking gesteld op de EESC-website. (sma)