Groep Werknemers (groep II)

De groep Werknemers (groep II) bestaat uit vertegenwoordigers van nationale vakbonden, confederaties en sectorale organisaties. Haar leden vertegenwoordigen ruim 80 vakbondsorganisaties, waarvan de overgrote meerderheid is aangesloten bij het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) of bij één van de sectorale afdelingen ervan.

Hoewel het Europese sociale model als voorbeeld geldt voor grote delen van de wereld, zijn er ook in Europa nog steeds te veel mensen die het minder goed hebben en die door armoede, discriminatie, gebrek aan onderwijs of andere factoren aan de zijlijn van de samenleving staan.

Volledige werkgelegenheid, betere leef- en arbeidsomstandigheden voor werknemers in Europa en een groter welzijn voor alle EU-burgers en voor werknemers en hun familieleden in andere delen van de wereld zijn voor groep II altijd prioritaire doelstellingen geweest.

Groep II steunt ten volle de uitbreiding en de versterking van de EU als ruimte van welvaart, vrijheid en democratie, gebaseerd op wederzijdse ondersteuning, solidariteit en sociale samenhang, en ijvert voor daadwerkelijke deelname van werknemers aan het Europese besluitvormingsproces.

PRIORITEITEN VAN DE GROEP WERKNEMERS