Categorie Consumenten en Milieu

This page is also available in

De categorie Consumenten en Milieu bestaat momenteel uit leden die allemaal afkomstig zijn uit de groep Diversiteit Europa (groep III); de meeste vertegenwoordigen consumenten- of milieuorganisaties, of zijn deskundig op deze gebieden. Het merendeel van hen maakt ook deel uit van de afdelingen INT, TEN, SOC en ECO.

De categorie heeft als voornaamste doelstelling om door de Europese Commissie voorgestelde documenten te bespreken en te waarborgen dat het EESC in al zijn werkzaamheden rekening houdt met de rechten van de consument en de bescherming van het milieu. Voor de deelnemers vormt de categorie een forum om te discussiëren over het beleid dat in hun eigen land wordt gevoerd.

De groep Diversiteit Europa zorgt voor het secretariaat van de categorie.