Regionale voordelen van energietransitie worden vaak over het hoofd gezien

Op 31 mei heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een hoorzitting gehouden over de Energietransitie in de Europese regio's om de aandacht te vestigen op de regionale economische voordelen van de verschuiving naar een gedecentraliseerde en koolstofarme energievoorziening, een onderwerp dat tot nog toe weinig aandacht heeft gekregen ondanks het feit dat de transitie een duidelijke regionale dimensie heeft.

De overgang naar schone en duurzame energie kan met name voordelen bieden in minder welvarende regio's, waarmee de ongelijkheid tussen verschillende Europese regio's wordt verminderd en de sociale en regionale samenhang binnen de EU wordt versterkt. Daarnaast is gebleken dat plaatselijk opgewerkte civiele energie de energie-armoede verlaagt.

Dit werd duidelijk uit twee geslaagde voorbeelden die tijdens de hoorzitting werden gepresenteerd. Het eerste was het project dat werd uitgevoerd in de Duitse stad Treuenbrietzen, dat erin is geslaagd een schone en onafhankelijke decentrale energievoorziening te realiseren voor de gemeenschap, die in het verleden minder bedeeld was.

Het andere geslaagde energietransitieproject werd uitgevoerd in de gemeente Turośń Kościelna in Oost-Polen, een van de armste regio's in de EU. Het leidde tot een radicale verlaging van de jaarlijkse CO2-uitstoot en een besparing van 95 000 EUR per jaar.

De resultaten van de hoorzitting worden opgenomen in het EESC-advies inzake De gevolgen van een nieuwe koolstofvrije, decentrale en digitale energievoorziening voor werkgelegenheid en regionale economieën Het advies zal worden gepresenteerd tijdens de zitting van het EESC in juli in aanwezigheid van Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie. (ll)