Luis Planas, secretaris-generaal van het EESC, is benoemd tot minister in de Spaanse regering van Pedro Sánchez.

Op 6 juni jongstleden werd Luis Planas door premier Pedro Sánchez uitgenodigd om deel uit te maken van de Spaanse regering als minister van Landbouw, Visserij en Voeding. Met 35 jaar ervaring op het gebied van Europese aangelegenheden is hij een van de boegbeelden van de geschiedenis van de instellingen van de Europese Unie, niet alleen als diplomaat, hoge ambtenaar bij de Commissie, afgevaardigde in het Europees Parlement, maar ook als voorstander van een sterke, eensgezinde en solidaire Europese Unie. Volgens deze pleitbezorger van de Europese zaak bestaat er "geen alternatief voor de EU".

Luis Planas was sinds 20 januari 2014 secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Hij heeft altijd het belang van het EESC benadrukt, dat voor hem "het "menselijke gezicht" van Europa is en als geen ander forum een brug slaat tussen het maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen".

Luca Jahier, voorzitter van het EESC, zei over hem: "Luis Planas is een Europeaan in hart en nieren die zal blijven bouwen aan een Europa dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van zijn burgers. Het was mij een eer om met hem te mogen samenwerken en ik ben ervan overtuigd dat zijn kennis van het Europa van de arbeid nuttig zal zijn voor Spanje in de Europese Unie".

Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie van het EESC, is ervan overtuigd dat Luis Planas, met zijn ervaring als secretaris-generaal van het EESC, meerwaarde zal creëren voor het Europees project, omdat hij als geen ander weet hoe belangrijk de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de cultuur van dialoog zijn in het Europa van vandaag.

Luis Planas komt uit Valencia in Spanje. Deze overtuigde Europeaan heeft zich als lid van het onderhandelingsteam actief ingezet voor de toetreding van Spanje tot de Europese Unie. In het Spaanse Congres van afgevaardigden (lagerhuis van het parlement) was hij woordvoerder Europese zaken en rapporteur voor de ratificatie van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje tot de Europese Unie. Ook daarna is hij zich blijven inzetten voor Europese zaken en was hij van 1986 tot 1993 afgevaardigde in het Europees Parlement, waar hij lid was van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie institutionele aangelegenheden.

Vervolgens werd hij benoemd tot kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Manuel Marin en daarna van commissaris Pedro Solbes. In 2004 werd hij benoemd tot ambassadeur van Spanje in Marokko en in 2010 tot ambassadeur van Spanje en permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie.

In 2012 werd hij benoemd tot minister van Landbouw, Visserij en Milieu in de regionale regering van Andalusië. In 2014 werd Luis Planas secretaris-generaal van het EESC. Hij is humanist en een fijn kenner van literatuur, poëzie en muziek. (eh)