Het handboek voor het digitale tijdperk is nog niet geschreven, maar Europa heeft een plan nodig

Tijdens het Global Media Forum van Deutsche Welle van 11 tot en met 13 juni in Bonn heeft het EESC het onderwerp "digitalisering en ongelijkheid" aan de orde gesteld

Het thema van het 11e Global Media Forum (GMF), georganiseerd door Deutsche Welle in samenwerking met het EESC, was ongelijkheid in de wereld. Het EESC organiseerde een paneldiscussie waarbij werd gekeken naar de invloed die digitalisering en de vierde industriële revolutie zouden kunnen hebben op de armoede en ongelijkheid in de wereld, in zowel positieve als negatieve zin.

Aan de paneldiscussie, die plaatsvond voor een volle zaal, werd deelgenomen door Peter Schmidt, lid van het EESC en voltijds vakbondsmedewerker; Prof. Dr. Dr. Ayad-Al-Ani, onderzoeksassistent aan het Humboldt Institute for Internet and Society; Dr. Judith Schleicher, postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit Geografie van de Cambridge University; en journalist Alexander Damiano Ricci, uitgever van Cafébabel. Verder werd input gegeven door twee prominente sprekers – EESC-leden Brendan Burns en Baiba Miltoviča.

De panelleden spraken onder andere over de omvangrijke en ingrijpende veranderingen die zijn teweeggebracht door de opkomst van de platformeconomie en de gevolgen ervan voor de democratie en het welzijn in de wereld. Verder werd gesproken over de rol van vakbonden binnen de bedrijfswereld, waarin een steeds grotere voorkeur bestaat voor meer flexibele arbeidsvormen, en over het verband tussen armoede en natuurlijke omgeving. Meer informatie over de discussie is te vinden op de website van het EESC. (sma)