EU beleidsmakers: de Europese Unie mag bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie haar waarden niet uit het oog verliezen

Op de eerste top van belanghebbenden over kunstmatige intelligentie, die op 18 juni in Brussel werd georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Europese Commissie, werd benadrukt dat de EU ervoor moet zorgen dat kunstmatige intelligentie veilig, onpartijdig en in overeenstemming met de Europese waarden is.

"Kunstmatige intelligentie is een technologie die ons niet hoeft te overweldigen en te overrompelen," zei Catelijne Muller, voorzitter van de studiegroep van het EESC over kunstmatige intelligentie, en voegde eraan toe dat de mens de controle moet houden over kunstmatige intelligentie. 

Mariya Gabriel, EU-commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, sprak over de inspanningen van de Commissie om een gecoördineerde actie op het gebied van kunstmatige intelligentie te lanceren, en noemde het "een sterke politieke prioriteit". De Commissie streeft ernaar tegen 2020 20 miljard EUR aan publieke en particuliere investeringen in kunstmatige intelligentie bijeen te brengen, en 20 miljard EUR per jaar in het volgende decennium.

Mady Delvaux, EP-rapporteur inzake kunstmatige intelligentie, vestigde de aandacht op de uitdaging van toegankelijkheid en zei dat Europa de door middel van kunstmatige intelligentie gegenereerde welvaart goed moet verdelen.

Kunstmatige intelligentie is een van de belangrijkste politieke prioriteiten van het huidige voorzitterschap van het EESC. Zoals benadrukt door Ariane Rodert, voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie, werkt het EESC aan twee nieuwe adviezen over kunstmatige intelligentie. (ia)