Een Een shirt gemaakt van 27 gerecyclede flessen

Een succesvolle strategie inzake kunststoffen moet gericht zijn op doeltreffende onderwijs- en opleidingsmaatregelen om de eerbiediging van het dynamisch evenwicht van de biosfeer te bevorderen. Om kunststoffen beter recyclebaar te maken en de overgang naar een circulaire economie te versnellen, moeten prikkels met betrekking tot ontwerp en gedrag worden ingevoerd, alsook gemeenschappelijke technische en regelgevingsnormen.

In zijn advies over Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie van de Commissie benadrukt het Comité dat de recycling van kunststoffen een belangrijke kans biedt om een duurzame en concurrerende economische ontwikkeling tot stand te brengen. Voorwerpen van kunststof moeten worden gezien als waardevolle grondstof die moet worden teruggewonnen. "Het moet in Europa gemeengoed worden om kunststoffen circulair te gebruiken op basis van een analyse van de gehele levenscyclus van het product," aldus Antonello Pezzini, rapporteur van het advies, "en dat zal alleen lukken wanneer we de burgers en het maatschappelijk middenveld betrekken. De Europese burgers moeten de voordelen van het scheiden en recyclen van kunststof gaan merken."

Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar microplastic – dat vaak wordt gebruikt in reinigingsmiddelen, cosmetica, meubels en verfstoffen – omdat de verontreiniging die hiermee gepaard gaat tot de grootste gevaren voor het milieu en de volksgezondheid behoort.

Van PET naar garens

Het EESC moedigt de gescheiden inzameling en met name de recycling van PET (polyethyleentereftalaat) aan; dit kan de EU economische voordelen opleveren, met nieuwe productieactiviteiten en werkgelegenheid tot gevolg. De verwerking van PET tot garens is innovatief en milieuvriendelijk en zorgt voor kwaliteit in uiteenlopende processen, van productietechnieken tot het ontwerp. En de cijfers zijn indrukwekkend: er zijn slechts zo'n 27 flessen van 1,5 liter – ongeveer de aanbevolen wekelijkse waterconsumptie van een vierpersoonshuishouden – nodig om een sweatshirt van fleece te maken. (sma)