De toekomst van de Westelijke Balkan moet een Europese toekomst zijn

Meer dan 100 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben hun bijdrage aan de topontmoeting tussen de staatshoofden van de EU en de Westelijke Balkanlanden op 15 mei in Sofia goedgekeurd.

De deelnemers aan de conferentie op hoog niveau waren ervan overtuigd dat de uitbreiding van de EU, en met name de verspreiding van haar democratische waarden en rechtsnormen in de Westelijke Balkan, zowel de Westelijke Balkanlanden als de EU ten goede zal komen. Het bevorderen van EU-waarden in de regio garandeert veiligheid en stabiliteit en versterkt de sociale en economische ontwikkeling, democratie en de rechtsstaat in deze landen, wat op zijn beurt weer stabiliteit en veiligheid voor de EU betekent.

"De toekomst van de regio is een Europese toekomst", benadrukte de EESC-voorzitter Luca Jahier in zijn verklaring tijdens de conferentie. "Ik ben ervan overtuigd dat er voor de EU en de Westelijke Balkanlanden geen andere weg is dan gestage, hervormende en duurzame stappen te zetten naar volledig lidmaatschap."

 "Ik ben oprecht van mening dat het niet alleen in het belang is van de landen en mensen van de Westelijke Balkan maar ook van iedereen in de EU om deze regio zo snel mogelijk in onze gemeenschappelijke Unie te integreren," zei Dilyana Slavova, voorzitster van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, bij de opening van de conferentie.

De Bulgaarse vice-premier voor justitiële hervorming en minister van Buitenlandse Zaken, Ekaterina Zaharieva, benadrukte tevens de noodzaak om het maatschappelijk middenveld hierbij te betrekken: "De sociale partners spelen een belangrijke rol bij de sociaaleconomische ontwikkeling en samenhang van de Westelijke Balkan." Ze zei te hopen dat twee van de Westelijke Balkanlanden tegen 2025 lid van de EU worden.

 De vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties richtten zich met name op de rechten en versterking van de positie van kwetsbare groepen in de regio.(sg)