3e Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie: het is tijd om erkend te worden en op te schalen

"Dit is het moment voor ondernemingen in de sociale economie om de Europese waarden uit te dragen, nu de EU voor enorme uitdagingen staat", zei Ariane Rodert, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), bij de opening van de derde Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie. Tijdens het evenement, dat op 4 juni plaatsvond in het EESC-gebouw in Brussel, werd aandacht besteed aan de vraag hoe de sociale economie kan worden opgeschaald en werden innovatieve sociale ondernemers gepresenteerd.

Tegenwoordig voorziet de sociale economie in betaald werk aan 6,3 % van de beroepsbevolking, wat neerkomt op 13,6 miljoen betaalde banen in de Europese Unie. Sociale ondernemers en beleidsmakers benadrukten dat het tijd is voor een schaalvergroting van de sector.

De sprekers benadrukten dat de sociale economie in Europa vaak wordt onderschat wat betreft haar potentieel voor economische ontwikkeling en sociale transformatie en vestigden de aandacht op de rol die ondernemingen in de sociale economie mogelijk kunnen spelen op internationaal niveau, vooral in regio's met hoge werkloosheid zoals de Balkan of in Afrikaanse landen.

Het evenement werd verrijkt met vier voorbeelden van innovatieve en succesvolle ondernemingen in de sociale economie die hebben bewezen dat schaalvergroting in de sociale economie mogelijk is, en drie interactieve workshops, gericht op gendergelijkheid in ondernemingen in de sociale economie, de rol van clusters en mogelijkheden voor schaalvergroting.

De beleidsmakers van de EU waren het er over eens dat het nu het juiste moment is om de sociale economie op te schalen, maar wezen erop dat niet mag worden vergeten dat de echte basis van de sociale economie uit samenwerking en solidariteit bestaat. (ia)