You are here

Gonçalo Lobo Xavier - Vicevoorzitter belast met communicatie

  • Adviseur van het bestuur van AIMMAP (Portugese Vereniging van metaal-, machinebouw- en aanverwante industriële bedrijven), de grootste industriesector in Portugal; sinds 2013 verantwoordelijk voor internationale betrekkingen en communicatie
  • Sinds februari 2013 nationaal afgevaardigde voor innovatie van kmo’s en risicofinanciering voor het Horizon 2020-programma
  • Sinds 2007 afgevaardigde van de CIP (Portugese werkgeversorganisatie) in de Werkgroep Onderzoek & Technologische Innovatie van BUSINESSEUROPE
  • Sinds 2011 namens de CIP lid van de groep Werkgevers van het EESC, met speciale aandacht voor werkgelegenheid, sociale zaken, interne markt, industrie, O&O en innovatie
  • Van 2002 tot 2012 uitvoerend directeur van RECET (Portugese Netwerk van Technologiecentra), beheer van O&O en internationale projecten met partners uit voornamelijk Spanje, Frankrijk en andere lidstaten
  • Van 2013 tot 2015 vicevoorzitter van de stuurgroep Europa 2020 van het EESC
  • Van 2015 tot 2018 vicevoorzitter van het EESC belast met Communicatie

Voor het EESC was de heer Lobo Xavier rapporteur voor tal van adviezen, zoals over de Jaarlijkse Groeianalyse 2015, Industriële veranderingen in de Europese verpakkingssector, het Actieplan Ondernemerschap 2020, en Naar een opener onderwijs.

Volledig carrièreprofiel op LinkedIn