Bio

This page is also available in

rEUnaissance - Durf te kiezen voor een duurzaam Europa

Luca Jahier is op 18 april 2018 tot voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) gekozen voor een periode van tweeënhalf jaar, d.w.z. tot oktober 2020. Hij is sinds 2002 lid van het EESC, waar hij zich uitvoerig heeft beziggehouden met het sociale en cohesiebeleid van de Europese Unie en met internationale aangelegenheden.

In september 2004 is hij tot vicevoorzitter van de EESC-afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap gekozen.

In oktober 2006 werd hij gekozen tot vicevoorzitter van groep III, lid van het EESC-bureau voor twee jaar, en lid van de gemengde raadgevende comités EU-Kroatië en EU-Turkije.

Van oktober 2008 tot 2010 was hij voorzitter van het follow-upcomité ACS-EU en voorzitter van de vaste studiegroep Immigratie en Integratie.

In oktober 2011 werd hij gekozen tot voorzitter van groep III van het EESC, en hij werd herkozen in januari 2013 en in oktober 2015. In deze hoedanigheid maakt hij deel uit van het bureau van het EESC. In de loop van zijn drie termijnen als voorzitter heeft groep III negen studies verricht en 42 conferenties in 17 EU-landen gehouden die door duizenden mensen zijn bijgewoond, alsook talloze vergaderingen met Europese maatschappelijke organisaties.

Hij was door groep III unaniem voorgedragen om het voorzitterschap van het EESC te bekleden.

Luca Jahier heeft als rapporteur vele EESC-adviezen opgesteld, zoals Vooruitzichten voor de sociale economie in Afrika, De EU-Afrika-samenwerking met China, Leden 1 en 2 van artikel 11 van het Verdrag van Lissabon, Sociale dimensie van de Europese Economische en Monetaire Unie, EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen en Het Verdrag van Lissabon – advies voor het EP.

Andere relevante functies:

  • voorzitter van de nationale raad van de Italiaanse christelijke werknemersorganisatie ACLI, die via haar netwerk van lokale kantoren, diensten, bedrijven en ad-hocprojecten bijdraagt aan de bevordering van werkgelegenheid en actieve deelname aan het maatschappelijk leven (2008-2012)
  • medeoprichter van het Italiaanse Forum van de derde sector
  • voorzitter van de FOCSIV, de federatie van ngo's op het terrein van ontwikkelingssamenwerking (1994 tot 2000)
  • actief op het gebied van internationale samenwerking, eerst met de CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, een Italiaanse organisatie voor vrijwilligersdienst) in Turijn en daarna met netwerken en verenigingen van nationale en Europese ngo's (1980-2000)
  • journalist, internationaal politiek analist
  • expert inzake organisaties voor sociale vooruitgang en de derde sector, verantwoordelijk voor ontwikkelingsprogramma's in Afrika en elders.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests