Christa Schweng, de EESC-voorzitter

This page is also available in

Christa Schweng is op 28 oktober 2020 tot voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) gekozen voor een periode van tweeënhalf jaar, d.w.z. tot maart 2023. Zij is lid van het EESC sinds 1998. Binnen het EESC houdt zij zich vooral bezig met werkgelegenheid en sociale zaken.

In de periode 2018-2020 was zij voorzitter van de EESC-afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC). Van 2013 tot 2015 was zij voorzitter van de Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM).

Buiten het EESC werkt zij voor de Oostenrijkse Kamer van koophandel (WKÖ). Sinds 1994 is zij senior adviseur van de afdeling Sociaal Beleid van de WKÖ.

Sinds 1995 is zij lid van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats (een orgaan dat de Europese Commissie bijstaat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk).

Ook is zij sinds 1995 lid van de raad van bestuur van het in Bilbao gevestigde Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, en sinds 2001 is zij woordvoerder van de werkgevers binnen dit agentschap. Sedert 2001 bekleedt zij er om de drie jaar het roulerend voorzitterschap van de raad van bestuur.

De afgelopen 25 jaar was zij lid van de commissie Sociale Zaken van SMEunited (tussen 2001 en 2009 was ze voorzitter van deze commissie).

Zij heeft een masterdiploma in de rechten van de Universiteit van Wenen.

Zij spreekt vloeiend Duits, Engels en Frans en kan ook in het Spaans communiceren.

Zij is rapporteur en corapporteur geweest voor tal van EESC-adviezen, zoals:

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests