You are here

Luis Planas Puchades – Secretaris-generaal

Als secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité sta ik aan het hoofd van een team van ambtenaren die de besluiten moeten uitvoeren die door de voltallige vergadering, het bureau en de voorzitter genomen zijn.

Als hoofd van het personeel ben ik ook belast met het dagelijks beheer van het secretariaat, de begroting, communicatie en de betrekkingen van het Comité met de andere instellingen.

Klik hier voor meer informatie over mijn team en de werkzaamheden van het EESC.

Mijn profiel

Ik ben geboren en getogen in Valencia (Spanje). Na mijn studie rechten heb ik als advocaat gewerkt alvorens te slagen voor een vergelijkend onderzoek voor inspecteurs sociale zekerheid en arbeidsinspectie.

Mijn Europese carrière begon juist vóór de toetreding van Spanje tot de EU. In die jaren vervulde ik diverse functies die mij een breed inzicht verschaften in de manier waarop de Europese instellingen werken. In 1982 begon ik voor de Europese Commissie te werken in het kader van een opleidingsprogramma voorafgaande aan de toetreding. Toen ik een zetel in het Spaanse parlement kreeg, werd ik woordvoerder Europese aangelegenheden. Als parlementslid had ik ook de eer als rapporteur op te treden voor de bekrachtiging van het verdrag over de toetreding van Spanje tot de Unie. Van 1986 tot 1993 was ik lid van het Europees Parlement, waar ik zitting had in de Commissies buitenlandse zaken en institutionele zaken.

Na enkele jaren gewerkt te hebben met de regionale regering van Andalusië en als lid van het Comité van de Regio’s keerde ik terug naar Brussel, eerst als hoofd van het kabinet van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Marín, en vervolgens van commissaris Solbes.

In 2004 werd ik benoemd tot ambassadeur van Spanje in Marokko, en in 2010 tot ambassadeur en permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie. In 2012 werd ik benoemd tot minister van Landbouw, Visserij en Milieu van de regio Andalusië.

Op 20 januari 2014 heeft het bureau mij tot secretaris-generaal van het EESC gekozen.

Luis Planas Puchades, secretaris-generaal van het EESC

Downloads

Luis Planas Puchades - CV