Sostenibbiltà tal-ikel

This page is also available in:

L-ikel huwa fiċ-ċentru ta’ ħajjitna u parti integrali mill-kultura Ewropea. Madankollu, l-ikel li nieklu, il-modi kif nipproduċuh u l-ammonti moħlija għandhom impatti kbar fuq is-saħħa tal-bniedem, ir-riżorsi naturali u s-soċjetà kollha kemm hi:

 • Iċ-ċittadini – u b’mod partikolari t-tfal – qed ibatu dejjem aktar minn piż żejjed u obeżità minħabba dieti ħżiena għas-saħħa.
 • Il-bdiewa u l-ħaddiema ma jitħallsux prezz ġust għall-prodotti tagħhom.
 • Terz tal-ikel jintilef jew jinħela tul il-katina alimentari.
 • L-ambjent qed iħallas il-kont bl-effetti drammatiċi tal-produzzjoni u l-konsum tal-ikel fuq it-tibdil fil-klima, it-telf tal-bijodiversità, it-tniġġis tal-arja u tal-ilma, id-degradazzjoni tal-ħamrija, eċċ.

Il-kriżi tal-COVID-19 hija sinjal ta’ twissija li hija meħtieġa bidla. Il-kriżi wriet li l-kisba tal-ikel “mill-għalqa sal-platt” ma tistax titqies bħala ħaġa ovvja u wriet ukoll l-interkonnettività tal-atturi u tal-attivitajiet tul is-sistema tal-ikel kollha. Ktajjen tal-provvista ġusti, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, inklużivi u sostenibbli fis-settur agrikolu u tal-ikel kollu huma meħtieġa aktar minn qatt qabel biex iwasslu servizzi b’mod ugwali liċ-ċittadini, lill-bdiewa, lill-ħaddiema u lin-negozji.

Il-KESE ilu snin fuq quddiem nett fis-sejħa għal politika dwar l-ikel sostenibbli u komprensiva. Approċċ integrat u sistemiku bħal dan huwa essenzjali biex jiindirizza l-isfidi multipli u interkonnessi li jaffettwaw is-sistemi tal-ikel; iwassal għal sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjokulturali; jiżgura l-integrazzjoni u l-koerenza bejn l-oqsma ta’ politika (bħall-agrikoltura, l-ambjent, is-saħħa, l-edukazzjoni, il-kummerċ, l-ekonomija, it-teknoloġija, eċċ.); u jippromovi l-kooperazzjoni fil-livelli kollha ta’ governanza.

 • Adopted on 04/06/2014
  Referenza
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

 • Adopted on 01/04/2014
  Referenza
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

 • Adopted on 01/04/2014
  Referenza
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

 • Adopted on 16/10/2013
  Referenza
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
 • Adopted on 16/10/2013
  Referenza
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
 • Adopted on 18/09/2013
  Referenza
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
 • Adopted on 18/09/2013
  Referenza
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
 • Adopted on 11/07/2013
  Referenza
  INT/683-EESC-2013-01-01-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
 • Adopted on 10/07/2013
  Referenza
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
 • Adopted on 14/11/2012
  Referenza
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey