Sostenibbiltà tal-ikel

This page is also available in

L-ikel huwa fiċ-ċentru ta’ ħajjitna u parti integrali mill-kultura Ewropea. Madankollu, l-ikel li nieklu, il-modi kif nipproduċuh u l-ammonti moħlija għandhom impatti kbar fuq is-saħħa tal-bniedem, ir-riżorsi naturali u s-soċjetà kollha kemm hi:

  • Iċ-ċittadini – u b’mod partikolari t-tfal – qed ibatu dejjem aktar minn piż żejjed u obeżità minħabba dieti ħżiena għas-saħħa.
  • Il-bdiewa u l-ħaddiema ma jitħallsux prezz ġust għall-prodotti tagħhom.
  • Terz tal-ikel jintilef jew jinħela tul il-katina alimentari.
  • L-ambjent qed iħallas il-kont bl-effetti drammatiċi tal-produzzjoni u l-konsum tal-ikel fuq it-tibdil fil-klima, it-telf tal-bijodiversità, it-tniġġis tal-arja u tal-ilma, id-degradazzjoni tal-ħamrija, eċċ.

Il-kriżi tal-COVID-19 hija sinjal ta’ twissija li hija meħtieġa bidla. Il-kriżi wriet li l-kisba tal-ikel “mill-għalqa sal-platt” ma tistax titqies bħala ħaġa ovvja u wriet ukoll l-interkonnettività tal-atturi u tal-attivitajiet tul is-sistema tal-ikel kollha. Ktajjen tal-provvista ġusti, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, inklużivi u sostenibbli fis-settur agrikolu u tal-ikel kollu huma meħtieġa aktar minn qatt qabel biex iwasslu servizzi b’mod ugwali liċ-ċittadini, lill-bdiewa, lill-ħaddiema u lin-negozji.

Il-KESE ilu snin fuq quddiem nett fis-sejħa għal politika dwar l-ikel sostenibbli u komprensiva. Approċċ integrat u sistemiku bħal dan huwa essenzjali biex jiindirizza l-isfidi multipli u interkonnessi li jaffettwaw is-sistemi tal-ikel; iwassal għal sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjokulturali; jiżgura l-integrazzjoni u l-koerenza bejn l-oqsma ta’ politika (bħall-agrikoltura, l-ambjent, is-saħħa, l-edukazzjoni, il-kummerċ, l-ekonomija, it-teknoloġija, eċċ.); u jippromovi l-kooperazzjoni fil-livelli kollha ta’ governanza.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Adottati on 21/09/2023
Referenza: 
NAT/884-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

Opinjoni tal-KESE: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Adottati on 13/07/2023
Referenza: 
NAT/891-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Opinjoni tal-KESE: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Adottati on 13/07/2023
Referenza: 
NAT/890-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Opinjoni tal-KESE: Measures to reduce child obesity

Opinion
Adottati on 12/07/2023
Referenza: 
NAT/849-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinjoni tal-KESE: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Adottati on 14/06/2023
Referenza: 
NAT/892-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

Opinjoni tal-KESE: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Adottati on 14/12/2022
Referenza: 
NAT/873-EESC-2022
Sessjoni plenarja: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Opinjoni tal-KESE: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages