Servizzi

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Skont l-istudju l-ġdid ikkummissjonat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, is-servizzi transfruntiera jiġġeneraw impjiegi ġodda u tkabbir ekonomiku. Dawn għandhom effetti pożittivi għall-pajjiżi kollha tal-UE, għal tipi differenti ta’ impjiegi kemm dawk li jirrikjedu ħafna ħaddiema kif ukoll dawk b’intensità għolja ta’ għarfien. Id-dokument juri li l-evitar ta’ regolamentazzjoni stretta fis-suq intern tas-servizzi transfruntiera huwa ta’ benefiċċju għall-ekonomija tal-UE.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years