EESC Taxonomy term

This page is also available in:

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jaqsmu l-valuri tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, u l-libertà ekonomika u politika u l-preokkupazzjonijiet tagħhom dwar il-politika barranija u s-sigurtà huma komuni għat-tlieta li huma. L-Istati Uniti u l-Kanada huma fost l-imsieħba kummerċjali ewlenin tal-UE u huma wkoll imsieħba fejn jidħol it-tiswir tal-ordni legali internazzjonali. Illum il-ġurnata, ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jseħħu f’ambjent ġdid u qed jiffaċċjaw sfidi dejjem jikbru. Aħna nqisu li l-kontribut tas-soċjetà ċivili f’din ir-relazzjoni jipprovdi garanzija li r-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jkunu f’pożizzjoni jissodisfaw l-aspettattivi tal-pubbliku u jikkontribwixxu effettivament għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li tkun ta’ ġid reċiproku.

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA) u l-Ftehim ta’ Sħubija Strateġika ġew iffirmati fit-30 ta’ Ottubru 2016. Aħna ser inħabirku biex is-soċjetà ċivili tinvolvi ruħha kontinwament fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-ftehimiet. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti bħalissa jinsabu weqfin. Madankollu, in-negozjati dwar it-TTIP ikkontribwixxew għat-tisħiħ tar-rabtiet bejn is-soċjetà ċivili fl-UE u l-Istati Uniti u għad-definizzjoni tal-fehmiet tas-soċjetà ċivili dwar liema forma għandha tieħu r-relazzjoni kummerċjali futura bejn l-UE u l-Istati Uniti. Dawn il-kisbiet m’għandhomx jintilfu. Il-Kumitat ta’ Segwitu tagħna dwar ir-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi twaqqaf f’Settembru 2014 b’mandat li jissorvelja r-rabtiet trans-Atlantiċi mas-soċjetà ċivili u stabbilixxa djalogu u konsultazzjoni regolari dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u l-Kanada.

No items found