Relazzjonijiet transatlantiċi

This page is also available in

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jaqsmu l-valuri tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, u l-libertà ekonomika u politika u l-preokkupazzjonijiet tagħhom dwar il-politika barranija u s-sigurtà huma komuni għat-tlieta li huma. L-Istati Uniti u l-Kanada huma fost l-imsieħba kummerċjali ewlenin tal-UE u huma wkoll imsieħba fejn jidħol it-tiswir tal-ordni legali internazzjonali. Illum il-ġurnata, ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jseħħu f’ambjent ġdid u qed jiffaċċjaw sfidi dejjem jikbru. Aħna nqisu li l-kontribut tas-soċjetà ċivili f’din ir-relazzjoni jipprovdi garanzija li r-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jkunu f’pożizzjoni jissodisfaw l-aspettattivi tal-pubbliku u jikkontribwixxu effettivament għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li tkun ta’ ġid reċiproku.

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA) u l-Ftehim ta’ Sħubija Strateġika ġew iffirmati fit-30 ta’ Ottubru 2016. Aħna ser inħabirku biex is-soċjetà ċivili tinvolvi ruħha kontinwament fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-ftehimiet. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti bħalissa jinsabu weqfin. Madankollu, in-negozjati dwar it-TTIP ikkontribwixxew għat-tisħiħ tar-rabtiet bejn is-soċjetà ċivili fl-UE u l-Istati Uniti u għad-definizzjoni tal-fehmiet tas-soċjetà ċivili dwar liema forma għandha tieħu r-relazzjoni kummerċjali futura bejn l-UE u l-Istati Uniti. Dawn il-kisbiet m’għandhomx jintilfu. Il-Kumitat ta’ Segwitu tagħna dwar ir-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi twaqqaf f’Settembru 2014 b’mandat li jissorvelja r-rabtiet trans-Atlantiċi mas-soċjetà ċivili u stabbilixxa djalogu u konsultazzjoni regolari dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u l-Kanada.

Displaying 1 - 4 of 4
Publication
8 pages

The External Relations Section (REX) of the European Economic and Social Committee (EESC) is responsible for dialogue between European civil society organisations and their homologues from the countries with which the European Union has formal relations (e.g. under the form of a Free Trade Agreement). Through this dialogue, made possible by a series of bilateral bodies, and through specialized opinions and information reports, the Committee is able to concretely contribute to EU foreign policy.

Published in: 
2023
Publication
4 pages

This publication provides a summary of the discussion entitled "Trading up for a stronger EU27. Free trade of the future – the social partners' perspective" which was held in Sopot (Poland) on 28 September 2017. The conference was organised by the Employers' Group of the European Economic and Social Committee in the framework of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2017
Publication
Thematic paper
4 pages

The business sector in Europe believes a deep and comprehensive Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) can further enhance this economic relationship and ensure that everyone enjoys the benefits of trade and investment ties more fully.

The document is a summary of the discussion on the Impact of the TTIP in Malta, which took place in Valletta, Malta on 9 March 2015. The meeting was organised together with the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry.

Published in: 
2015
Publication
Thematic paper
4 pages

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is the biggest and most ambitious free trade agreement currently being negotiated by the European Union. Economists believe that an agreement with the USA will be advantageous for both the European Union and the USA, and the negative effects of trade liberalisation will be insignificant. This publication is a summary of the debate on "What development opportunities does the TTIP bring to Europe?" that was held in Sopot on 2 October 2014 as part of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2014