Relazzjonijiet transatlantiċi

This page is also available in

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jaqsmu l-valuri tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, u l-libertà ekonomika u politika u l-preokkupazzjonijiet tagħhom dwar il-politika barranija u s-sigurtà huma komuni għat-tlieta li huma. L-Istati Uniti u l-Kanada huma fost l-imsieħba kummerċjali ewlenin tal-UE u huma wkoll imsieħba fejn jidħol it-tiswir tal-ordni legali internazzjonali. Illum il-ġurnata, ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jseħħu f’ambjent ġdid u qed jiffaċċjaw sfidi dejjem jikbru. Aħna nqisu li l-kontribut tas-soċjetà ċivili f’din ir-relazzjoni jipprovdi garanzija li r-relazzjonijiet trans-Atlantiċi jkunu f’pożizzjoni jissodisfaw l-aspettattivi tal-pubbliku u jikkontribwixxu effettivament għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li tkun ta’ ġid reċiproku.

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA) u l-Ftehim ta’ Sħubija Strateġika ġew iffirmati fit-30 ta’ Ottubru 2016. Aħna ser inħabirku biex is-soċjetà ċivili tinvolvi ruħha kontinwament fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-ftehimiet. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti bħalissa jinsabu weqfin. Madankollu, in-negozjati dwar it-TTIP ikkontribwixxew għat-tisħiħ tar-rabtiet bejn is-soċjetà ċivili fl-UE u l-Istati Uniti u għad-definizzjoni tal-fehmiet tas-soċjetà ċivili dwar liema forma għandha tieħu r-relazzjoni kummerċjali futura bejn l-UE u l-Istati Uniti. Dawn il-kisbiet m’għandhomx jintilfu. Il-Kumitat ta’ Segwitu tagħna dwar ir-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi twaqqaf f’Settembru 2014 b’mandat li jissorvelja r-rabtiet trans-Atlantiċi mas-soċjetà ċivili u stabbilixxa djalogu u konsultazzjoni regolari dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u l-Kanada.

Displaying 1 - 6 of 6
Opinion
Għaddejjin (updated on 14/09/2021)
Referenza: 
REX/534-EESC-2021
Sessjoni plenarja: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Memo ta’ informazzjoni: A strong transatlantic partnership based on the common values of democracy and the rule of law, key in tackling global challenges and preserving international order (own-initiative opinion)

Opinion
Adottati on 21/09/2016
Referenza: 
REX/471-EESC-2016

On 12 June 2014, the Commission presented a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America.

Opinjoni tal-KESE: Imports of certain products originating in the United States of America (codification)

Opinion
Adottati on 21/09/2016
Referenza: 
REX/464-EESC-2016

The EESC has played an important role in strengthening an informed civil society debate on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) through a number of TTIP-related opinions, adopted in 2014 and 2015, covering issues such as labour rights, investment protection, impact on SMEs, among others.

It is important under the present circumstances that the EESC, in order to maintain its position as a key civil society player in the TTIP debate, react to the textual proposals for TTIP negotiations on essential topics such as the sustainable development chapter, regulatory cooperation, investment and services. This will have the advantage not only of setting up the EESC position on major negotiating chapters but also of presenting concrete recommendations and pointing out the need to involve civil society in the implementation of those chapters.

Opinjoni tal-KESE: The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations (own-initiative opinion)

Opinion
Adottati on 02/07/2015
Referenza: 
REX/433-EESC-0000
Sessjoni plenarja: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The own-initiative opinion will focus on the impact of the TTIP on SMEs and reflect on the provisions that would need to be included in the TTIP in order to take account of the specific character of SMEs in the negotiations and implementation of an eventual EU-US agreement. The opinion will also look at how to increase the awareness of SMEs as to existing support services and programmes, and particularly about the new business opportunities that may arise with this agreement.

TTIP and its impact on SMEs

Opinion
Adottati on 27/05/2015
Referenza: 
REX/411-EESC-0000
Sessjoni plenarja: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the investment policy is an exclusive competence of the European Union. The EU is aiming to include therefore in the new trade and investment agreements provisions on investor protection and investor to state dispute settlement (ISDS) which will replace existing Bilateral Investment Agreements (BIT) signed by Member States and will grant the same level of protection to all EU investors.

Investor protection and investor to State dispute settlement in EU trade and investment agreements with third countries

Downloads: 

CP 33 EN TTIP

Opinion
Adottati on 04/06/2014
Referenza: 
REX/390-EESC-2014-5469
Sessjoni plenarja: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA