Il-Kumitat ta' Segwitu dwar il-Kummerċ Internazzjonali

This page is also available in

L-għan tal-Kumitat ta’ Segwitu dwar il-Kummerċ Internazzjonali huwa li jiżgura l-kontribut tal-KESE fi kwistjonijiet ta’ kummerċ internazzjonali fuq bażi regolari u konsistenti. Il-kompiti ewlenin tal-Kumitat huma dawn li ġejjin:

  • monitoraġġ tan-negozjati kummerċjali multilaterali tad-WTO u ta’ negozjati multilaterali rilevanti;
  • monitoraġġ tad-diversi negozjati kummerċjali bilaterali tal-UE;
  • sehem fit-tiswir tal-politika kummerċjali tal-UE.