Grupp ta’ Studju Temporanju dwar l-Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport

This page is also available in

Il-Grupp ta’ Studju Temporanju dwar l-Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport ġie stabbilit f’April 2013, bħala l-ewwel pass biex jiġu implimentati fil-prattika r-rakkomandazzjonijiet tal-Opinjoni tal-KESE “White Paper tat-Trasport: lejn adeżjoni u impenn tas-soċjetà ċivili” (TEN/479).

Il-missjoni tal-Grupp ta’ Studju Temporanju hija li jiżgura li l-biċċiet importanti tal-leġislazzjoni tal-UE marbuta mal-White Paper jiġu żviluppati b’livell adegwat ta’ parteċipazzjoni min-naħa tas-soċjetà ċivili. Huwa jipproponi modi innovattivi kif is-soċjetà ċivili tiġi involuta fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE.

Djalogu parteċipattiv dwar il-politika tat-TEN-T

Il-Grupp ta’ Studju Temporanju jagħmel ħiltu biex jistabbilixxi djalogu bejn l-awtoritajiet, il-partijiet ikkonċernati u s-soċjetà ċivili dwar il-kurituri tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T. Il-kunċett ngħata bidu fil-konferenza ta’ Malmö dwar “It-tiswir tal-ġejjieni tal-kurituri tan-netwerk ewlieni” u ġie affermat mill-ġdid fil-konferenza ta’ Milan dwar “Djalogu mtejjeb għal trasport intelliġenti u sostenibbli”.

Il-pjattaforma onlajn “Nitħaddtu dwar it-trasport” tnediet biex issostni dan id-djalogu parteċipattiv minn żewġ naħat.

Trasport sostenibbli

Il-Ftehim ta’ Pariġi COP21 jorbot lill-firmatarji kollha biex iħaffu l-pass tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. Dan it-tnaqqis jiddependi l-aktar mit-trasport, it-tieni l-akbar settur b’emissjonijiet ta’ gassijiet serra. B’dan il-ħsieb, il-Grupp ta’ Studju Temporanju analizza “L-impatt tal-konklużjonijiet tal-COP21 dwar il-politika Ewropea tat-trasport" (TEN/582), segwit mill-Opinjoni "Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport" (TEN/609).

Il-pakkett tal-mobilità

Il-Grupp ta’ Studju Temporanju jikkontribwixxi b’mod attiv għall-Opinjonijiet u jissorvelja mill-qrib it-temi tal-“pakkett tal-mobilità” 2017 tal-Kummissjoni Ewropea, bħall-miżuri tal-aċċess għas-suq, l-infurzar tal-leġislazzjoni soċjali u l-pedaġġ tat-triq.

Downloads

Presentation of the PSG